Prodané .cz domény 25. dubna – 1. kv?tna 2022

404m.com, 1. května 2022 ve 23:50:52, 8x přečteno

První z nich je strany.cz, která se vydražila za 4,2K CZK. Vypadá to, že se jedná o odchyt domény. Už byla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2001, kdy se na ní objevila tabulka se seznamem politických stran. Pozd?ji jí nahradila informace, že se na domén? chystá web o politice. Ta zde byla 7 let. V roce 2009 se na domén? objevilo p?esm?rování na stránkou s preferencemi politických stran. Nikdy na ní tedy nevznikl žádný po?ádný obsah.

Na druhou stranu Ahrefs hlásí pro doménu 1,34M odkaz? ze 17K domén. Všechny sm??ují na subdoménu forum.strany.cz. Po troše pátrání se dozvíme, že na domén? bylo skute?n? politické fórum, ale brutáln? zaspamované. Zp?tné odkazy jsou od spambot?. Nový majitel by rozhodn? m?l ov??it jestli na domén? není penalizace od Google. Jinak doména pro politickou prezentaci stran je to dobrá. Šel by na ní ud?lat slušný projekt.

Druhý zajímavý prodej je megazpravy.cz za 1.211 CZK. Nový majitel o ní musel zabojovat. Byla prodána až po 16 p?íhozech. Doména na n?j již byla p?evedena. Podle Archive.org na domén? byl z?ejm? zpravodajský web od konce roku 2019 až do 2021. Za svou existenci získal 4281 zp?tných odkaz? ze 181 domén. Cena je tak spíše za zp?tné odkazy.

@DoménovýRobot si pro vás i tento týden p?ipravil seznam expirovaných domén, kterým p?íští týden hrozí smazání a podle n?j stojí za p?ezkoumání. Mimochodem tento týden jsem zjistil, že oslavil 10 let :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…


Komentáře

(nezobrazuje se)