Pro? je pro ?esko nejlepší .cz a nem?že to za p?t let být jiná doména?

404m.com, 15. prosince 2018 ve 00:02:19, 4x přečteno
Pro? je pro ?esko nejlepší .cz a nem?že to za p?t let být jiná doména?

Kv?li zdražení .cz domény se rozjela nejedná vášnivá diskuze. P?iznám se, že už se mi to nechce moc rozebírat. M?j názor jste si mohli p?e?íst v ?lánku Kv?li r?stu mezd CZ.NIC pot?ebuje zdražit naše národní domény o 20 K?. Dneska jsem však zahlédl pár zajímavých p?ísp?vk? na Twitter a donutilo m? to zamyslet se – Pro? vlastn? .cz doména je pro nás nejlepší volbou?

Když se m? n?kdo ptá jakou vybrat doménu, jestli radši nezkusit oslovit n?kterého z domainer?  a koupit tu ideální anebo vsadit na jinou TLD, tak vždy ?íkám že .cz je pro ?eský trh jednozna?n? nejlepší. Ovšem platí to ješt??

.cz doména je pro ?eský trh nejlepší jen proto, že v to všichni v??íme. V??íme že na vizitce ?eské firm? má být email s koncovkou .cz, že správná firma má adresu kon?ící na .cz anebo že práv? na .cz domén? budou ?eši firmu hledat. Doslova žádný jiný praktický d?vod m? nenapadá. Vyhledáva??m je to údajn? jedno, dokonce nTLD poskytují oproti .cz výhodu klí?ového slova v koncovce. navíc. Na druhou stranu u t?ch nTLD zase pozor, že ne každý formulá? zvládne pojmout email s TLD delší jak 4 znaky. Pokud nebereme v potaz samoz?ejm? n?jakou nekalou ?innost. Problémy radši ?ešit doma a ?esky.

Jenomže to jsem my IT lidi z oboru co se v tom vyznají. N?jaký bloger, SVJ, školka, fyzická osoba  co pot?ebuje email a spousty dalších, kte?í drží .cz domén nejvíce tohle nev?dí a nevšiml jsme si že by probíhala n?jaká rozsáhlá informa?ní kampa? na .cz domény. Ano vím že CZ.NIC platí registrátor?m aby do svých reklam p?idali „Dobrá doména“ ale ti ve výsledku stejn? nabízí hlavn? .eu v akci. P?ípadn? propagují místo toho radši DNSSEC. Na interentu se m?ní trendy sakra rychle.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2018

Hostingy m?li v listopadu perfektní p?íležitost ukázat se p?i Black Friday a Cyber Mondey.  Kdo z nich to zvládl nejlépe? Popravd? v?tšina to

Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

Rok 2018 je za námi. Nastal ?as zkompletovaná data a vyhodnotit jej. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste


Komentáře

(nezobrazuje se)