Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

cn130.com, 9. března 2019 ve 00:54:50, 5x přečteno

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í po služb? 2FA vyžadují, jinak jí nepoužívají.

U Forpsi op?t propagovali nTLD v akci. Tentokrát .online (99 CZK) a .store (119 CZK). Registrace je opravdu za super cenu, ale nTLD jsou pro ?eský trh zatím moc drahé na prodloužení. U Forpsi je mají za 800 CZK a 1150 CZK. Na druhou stranu CZ.NIC m?že p?ekvapit dalším zdražením a pak za „drahé“ nTLD budeme ješt? rádi ????

Ignum vylepšili administraci svého projektu domena.cz. Ten v reálném ?ase hledá volné domény na r?zných TLD. Má být rychlejší a lépe použitelný na mobilních telefonech. P?iznám se, že m? se tohle moc nelíbí. Radši mám když zadám ?et?zec a dám enter.

Stable vydali ?lánek k nejdelšímu výpadku, který je kdy postihl. 31.1.2019 se jim rozbilo diskové pole a p?estaly fungovat služby zhruba 24% zákazník?. Než nahodili data na nové diskové pole trvalo jim to zhruba 4 hodiny. No nejsou první ani poslední, kdo m?l takto velký výpadek. Rozhodn? oce?uji detailní  a up?imný ?lánek, který vše popisuje. Tak snad máte na pár let vybráno ????

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…


Komentáře

(nezobrazuje se)