Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

cn130.com, 9. března 2019 ve 00:54:50, 3x přečteno

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í po služb? 2FA vyžadují, jinak jí nepoužívají.

U Forpsi op?t propagovali nTLD v akci. Tentokrát .online (99 CZK) a .store (119 CZK). Registrace je opravdu za super cenu, ale nTLD jsou pro ?eský trh zatím moc drahé na prodloužení. U Forpsi je mají za 800 CZK a 1150 CZK. Na druhou stranu CZ.NIC m?že p?ekvapit dalším zdražením a pak za „drahé“ nTLD budeme ješt? rádi ????

Ignum vylepšili administraci svého projektu domena.cz. Ten v reálném ?ase hledá volné domény na r?zných TLD. Má být rychlejší a lépe použitelný na mobilních telefonech. P?iznám se, že m? se tohle moc nelíbí. Radši mám když zadám ?et?zec a dám enter.

Stable vydali ?lánek k nejdelšímu výpadku, který je kdy postihl. 31.1.2019 se jim rozbilo diskové pole a p?estaly fungovat služby zhruba 24% zákazník?. Než nahodili data na nové diskové pole trvalo jim to zhruba 4 hodiny. No nejsou první ani poslední, kdo m?l takto velký výpadek. Rozhodn? oce?uji detailní  a up?imný ?lánek, který vše popisuje. Tak snad máte na pár let vybráno ????

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…


Komentáře

(nezobrazuje se)