Pr?zkum CZ.NIC op?t ukázal, že v ?esku p?evažuje mezi uživateli spíše negativní postoj k IDN u .cz doménám.

404m.com, 21. prosince 2019 ve 18:17:59, 4x přečteno
Pr?zkum CZ.NIC op?t ukázal, že v ?esku p?evažuje mezi uživateli spíše negativní postoj k IDN u .cz doménám.

Správce domény .cz si každé dva roky nechává ud?lat pr?zkum zdali by byl zájem o IDN domény mezi uživateli a firmami. Minulý rok vynechali, takže jsme se aktuální stav dozv?d?li až letos.

Pr?zkum provád?la spole?nost Markent. Oslovila celkem 2.249 podle zastoupení lidí v populaci. Výsledná data jsou zpracována na základ? 1.206 respondent?. Testu se zú?astnili pouze respondenti ve v?ku 18 – 64 let. Nutno podotknout že 58 % respondent? pat?ilo do skupiny seznamující se uživatelé (s internetem), nezasažení uživatelé a b?žní uživatelé. Pouze 48 % bylo ozna?eno jako závislí uživatelé, tedy takový kte?í na internetu tráví nadpr?m?rný ?as. Pokud bychom cht?li hledat v tomto vzorku n?jakou odbornou ve?ejnost, tak pouze 3 % se zabývá tvorbou webu denn?, další 4 % pak uvedli n?kolikrát týdn?.

Tento rok nem?l vybraný vzorek ani pon?tí o tom kolik stojí doména. V pr?m?ru odhadovali ro? cenu na 615 CZK (minulý rok 296 CZK), medián 450 K? (minulý rok 250 K?).

Zajímavé je že jen 47 % respondent? znalo n?jakého registrátora. T?eba CZ.NIC 18 %, Seznam.cz také 18 % anebo centrum.cz 8 %. N?kde na pomezí je domena.cz se 17 % (projekt Ignum). Z nejv?tších registrátor? pak je nejznám?jší Active 24 (10 %), Forpsi (8 %) a Wedos (7 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 16. – 22. prosince

Tento týden tu máme jen jeden velký prodej. Honza se s námi pod?lil o koupi domény hz.cz za 5K CZK. Doména byla v expirací p?ed smazáním a…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…


Komentáře

(nezobrazuje se)