Pro? jsou zajímavé akcie firmy jako Sibanye Stillwater ($SBSW)

404m.com, 27. května 2023 ve 01:34:38, 7x přečteno
Pro? jsou zajímavé akcie firmy jako Sibanye Stillwater ($SBSW)

Spole?nost $SBSW jsem umístil do mého dividendového portfólia jako zástupce t?ža?? drahých kov?. Je jedním z nejv?tších producent? platiny, paladia, rhodia, ale t?ží i významné množství zlata. V posledních letech rozjíždí i t?žební operace a zpracování lithia. A pro? je tak unikátní? Krom pom?rn? velkého množství drahých kov?, má své t?žební operace rozmíst?né po sv?t? a samotné sídlo v Jihoafrické republice. Celkem zajímav? tak reaguje na r?zné trendy.

V poslední dob? se o $SBSW hodn? mluví v souvislosti s Michaelem Burrym, kterí jí v Q1/2023 za?adil do svého portfólia. Koupil celkem 800 tisíc akcí za pr?m?rnou cenu 9,70 USD.

Když se pustíte do pro?ítání kvartálních zpráv, tak zjistíte, že vše uvádí v jihoafrickém randu (používáají “SA rand” anebo jen “R”, celosv?tov? se však používá ZAR) a USD. P?eci jen jsou z Jihoafrické republiky. Takže když minulý rok posiloval USD, za který prodávají nat?žené drahé kovy, tak vyd?lali více. Protože získali více ZAR, ve kterém platí velkou ?ást náklad?.

Když si ?lov?k pro?ítá kvartální zprávu a výsledky jednotlivých dol?, tak se nesta?í divit jak moc to n?kdy houpne. Když pak pátráte pro?, tak zjistíte že tam mají blackouty, záplavy, stávky atd. Výhoda je že snad vždy se mi poda?ilo dohledat, co se tam stalo. Bu? z oficiálních zdroj? spole?nosti anebo z novin ?i report? r?zných ekologických institucí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2023

B?ezen byl ve znamení ?ekání co bude dál s bankami. Jestli se vše zastaví u Silicon Valley Bank a Credit Suisse anebo budou padat i další…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…

Propad akcií SBSW (shrnutí myšlenek)

Akcie spole?nosti Sibanye Stillwater Limited ($SBSW) se dneska p?kn? propadly. Uzav?ely na -17,88 %, což je opravdu síla. Chvilku mi trvalo zjistit,…


Komentáře

(nezobrazuje se)