Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

404m.com, 18. dubna 2018 ve 01:01:41, 5x přečteno

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte, že se toho t?eba za ty roky až tak moc nezm?nilo. Nap?íklad že odkazy jsou stále základem anebo že GoogleBot, který nemá mít s JavaScript, na stránce problémy ve skute?nosti umí jen základy.

To vícemén? potvrdil i John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google na Twitter. GoogleBot si dokáže stránku s JavaScript kompletn? vykreslit, ale už nedokáže reagovat na události jako je onclick.

V JavaScript dokážete celkem jednoduše vytvo?it obsah HTML stránky. Jenomže na to vám sta?í HTML. JavaScript používáte, když chcete aby stránka byla interaktivní – na n?co reagovala. A? už je to práv? událost kliknutím (tla?ítka, odkazy), p?ejetím myši (r?zná menu, podbarvení) anebo t?eba odpo?et ?asu. Vždy se volá další kus skriptu (v?tšinou funkce), která ud?lá požadovaný efekt. Doposud se tak n?jak m?lo za to, že tohle Google dokáže pochopit. Ob?as vám totiž vypl?uje formulá?e a zkouší co se na stránce stane :)

Te? mi to spíše p?ijde, že toho vlastn? moc neumí. Vlastn? jen po?ká až se na?te všechen statický obsah HTML + to co vygeneruje JavaScript a tím to kon?í. To je pom?rn? zásadní, protože JavaScript ?asto ?eká na n?jakou interakci. Vzpome?me t?eba na postupné na?ítání obsahu p?i scrollování – infinite load. Další problém by mohl být Ajax – na?ítání dat p?es JavaScript ze serveru. Takto se ?asto ?eší zobrazování statistik, zvlášt? filtrování a aktualizace. Nezapomínejme na obrázkové galerie. U nich se onclick ?asto používá místo odkaz?. Pro Googlebot by to mohli být jen náhledy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nofollow kam se podíváš

Včera jsem procházel Twitter a snažil se najít nějaký způsob jak z něj dostat normální odkaz. Prostě takový, který nemá nofollow. Btw.…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Stránky zakázané v robots.txt mohou být indexovány pokud na n? vede odkaz

Pom?rn? zásadní informaci prozradil John Mueller na Google Webmaster Central, kterou není dobré brát na lehkou váhu, protože m?že potenciáln?…


Komentáře

(nezobrazuje se)