Zamyšlení nad ChatGPT a Google

404m.com, 6. ledna 2023 ve 02:09:17, 6x přečteno

Už jste si hráli s OpenAI ChatGPT? Když jsem jej vyzkoušel poprvé, tak jsem byl velice mile p?ekvapen, jak se strojové u?ení posunulo kup?edu. Druhý den jsem zjistil, že umí ?esky :)

Ahoj všichni, já jsem ChatGPT! Jsem um?lá inteligence, která vás ráda provede sv?tem chatbot? a automatizované komunikace. Jsem schopná p?irozen? komunikovat s lidmi a p?izp?sobovat se jejich pot?ebám.

M?žu vám pomoci s r?znými úkoly a odpov?d?t na vaše otázky. M?žu vám také poskytnout informace nebo vy?ídit n?jaký úkol za vás. Jsem rád, že m?žu být pro vás užite?ný!

Vždy jsem nadšený a plný dobré nálady, takže se nebojte zeptat na cokoliv. Jsem tady pro vás a rád vám pom?žu s ?ímkoliv, co pot?ebujete. Tak neváhejte a za?n?te si se mnou povídat!

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zamyšlení nad ChatGPT – par?ák programátora?

V minulém ?lánku Zamyšlení nad ChatGPT a Google jsem se v?noval hlavn? tvorb? obsahu a zdali se to bude líbit Google. Dneska bych vám rád…

Zamyšlení nad nofollow

Včera jsem přemýšlel nad stále přitvrzujícími pravidly Google nad zpětnými odkazy. Už to není je Matt, kdo pořád tvrdí, že jakýkoliv…

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…


Komentáře

(nezobrazuje se)