Pokud je váš p?ísp?vek o videu, toto video by se m?lo nacházet v horní ?ásti obsahu

404m.com, 21. prosince 2018 ve 00:38:48, 4x přečteno
Pokud je váš p?ísp?vek o videu, toto video by se m?lo nacházet v horní ?ásti obsahu

John Mueller dostal v prosincovém Google Webmaster Central office-hours hangout dotaz od jedné noviná?sky, jak pracovat s videem, které je d?ležitou sou?ástí textu – nap?íklad zdrojem.

P?vodn? se ptala zdali jej dávat nad ohyb (above the fold), což je ?ást stránky, kterou vidí návšt?vník bez toho aniž by musel scrollovat dol? a zdali sta?í jen obrázek s odkazem. Šlo jí o to, že vložením videa se výrazn? prodlužuje pro uživatele na?ítání stránky.

Dále se ptala jestli má video, o kterém píše dávat spíše nahoru. John odpov?d?l, že to pom?že. Z jejich pohledu ?ím je video výše tím jej považují za d?ležit?jší. Pokud je naho?e dívají se na n?j jako na „video landing page“ zatímco pokud bude dole, tak jej budou vid?t jako spíše jako náhodný element. John ješt? dodal, že video nemusí být úpln? naho?e na stránce.

Jedná se spíše o takovou SEO klasiku. To co dáváte nahoru je d?ležit?jší než to co je na konci. Je to trochu paradox pro n?které texty, protože to nejzajímav?jší rozuzlení (záv?r) je práv? dole. Proto dávám do ?lánk?, které chci aby se dob?e umís?ovaly do perexu podstatné informace. Takový souhrn.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Javascript ve službách SEO

Obecně se má za to, že vyhledávače a javascript zrovna moc k sobě nejdou. Odkazy vložené prostřednictvím javascriptu prý nepotřebují…

Jak se prosadit ve vyhledáva?ích – d?ležitá poznámka od Johna Muellera

Poslední dobou tady píšu ?lánky o SEO jen na základ? hangout? s Johnem Muellerem z Google, ale popravd? nic lepšího te? asi není :) Tentokrát…

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…


Komentáře

(nezobrazuje se)