John Mueller dostal v prosincovém Google Webmaster Central office-hours hangout dotaz od jedné noviná?sky, jak pracovat s videem, které je d?ležitou sou?ástí textu – nap?íklad zdrojem. P?vodn? se ptala zdali jej dávat nad ohyb (above the…

« 19. prosince 2018 21. prosince 2018 22. prosince 2018 »