Podíl vyhledáva?e Baidu v roce 2018 p?ekvapiv? roste

404m.com, 12. května 2018 ve 00:39:35, 8x přečteno
Podíl vyhledáva?e Baidu v roce 2018 p?ekvapiv? roste

P?vodn? jsem m?l v plánu napsat ?lánek, jak si vyhledáva?e vedly v roce 2017. Králem m?l být samoz?ejm? Google, který nem?l mít konkurenci. Jenomže od zá?í 2017 se p?ekvapiv? na celosv?tovém trhu n?jaká objevila. Je jí ?ínský vyhledáva? Baidu.

Podle netmarketshare.com od zá?í 2017 za?íná podíl Baidu na celosv?tovém trhu nar?stat. S výjimkou prosince, kdy všichni Googlí dárky na Vánoce stále roste. Nejvíce je to patrné u stolních po?íta?? a notebook?. V dubnu dosáhl dokonce 20,5 %, což je n?co neuv??itelného.

Baidu je nejv?tším vyhledáva?em v ?ín? a ta roste. Má nejvíce internetových uživatel? na sv?t?. Podle internetlivestats.com v roce 2016 to bylo 721M, druhá byla Indie s 462M a t?etí USA s 287M. V p?epo?tu na celosv?tové uživatele je to 21% v ?ín?, 13,5 % v Indii a 8,4 % v USA. R?st po?tu internetových uživatel? v ?ín? je zhruba 2,2 % za rok 2016, Indie m?la 30,5 % a USA 1,1 %. Tato ?ísla vesm?s potvrzují i další zdroje. Ty také odhadují že v roce 2017 by po?et uživatel? internetu v ?ín? m?l být 751M.

Co se ale stalo v zá?í 2017? Nevypadá to že by po?et internetových uživatel? n?jak dramaticky za?al nar?stat. Prošel jsem výro?ní zprávu pro akcioná?e Baidu a krom nár?stu obratu o 29 % tam nic zajímavého nebylo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vyhledáva? Duck Duck Go dosáhl 9 miliard hledání v roce 2018

Vyhledáva? Duck Duck Go je známý tím, že nijak nesleduje aktivitu svých uživatel?. V podstat? na tom má postavenou i své PR – neukládáme…

Jak si vedou nTLD

Kolem nTLD je taková divná mlha p?edsudk?. I po tolika letech si nejsem zcela jistý jak se k nim postavit. M?lo by se jednat o b?žné domény,…

Google vládne v USA vyhledávání a jeho pozice je nejsiln?jší jaká kdy byla

Podle Digital Marketing Report za Q3 2018 od spole?nosti Merkle narostl meziro?n? po?et návšt?v z organického hledání v USA z Google o 9 %. V…


Komentáře

(nezobrazuje se)