.cz p?ekonala metu 1,4M registrovaných domén

404m.com, 8. května 2021 ve 01:09:28, 0x přečteno
.cz p?ekonala metu 1,4M registrovaných domén

V?era se objevila na stránkách CZ.NIC zpráva, že doména .cz poko?ila metu 1,4M registrovaných domén. Od 1,3M do 1,4M jí to trvalo pom?rn? dlouhou dobu 3 roky, 7 m?síce a 15 dní.

Meziro?ní nár?st byl v minulém roce 41.668, což je o 3,2% více než v roce 2019. Podle Ond?eje Filipa (?editele CZ.NIC) má na tom podíl pandemie, která vedla k p?esunutí podnikání do online. Dokonce meziro?n? prý stoupl po?et e-shop? o tém?? polovinu.

Dostat se z 1,3M na 1,4M trvalo .cz domén? celkem dlouhou dobu a to 1323 dní. Je to druhý nejdelší ?as. Na následujícím grafu m?žete vid?t jak dlouho v po?tu dn? trvaly jednotlivé milníky.

Do grafu jsem p?idal i kolik v té dob? byla cena domény. Nejv?tší zlom nastal ke konci roku 2007 kdy cena spadla na 190 K? a pak dále zlev?ovala. P?i 900K (v roce 2012) dokonce cena poklesla na 125 CZK a to zaznamenala .cz doména nejv?tší r?st. Bylo by snadné ?íct, že zdražení na 145 K? v roce 2018 r?st zpomalilo, ale popravd? podle grafu vidíte, že zpomalení tam už bylo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. kv?tna 2021

Tak tu máme první letošní prodej na dAukce za 5 mísnou ?ástku. Doména masher.cz se po 31 p?íhozech vydražila za 16K CZK. Doména prozatím…

Po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?esáhl 50K

B?hem dubna 2021 se po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?ehoupl p?es 50K (aktuáln? 51.528) a ?eská republika se dostala na 34. místo na…

.cz doména pokořila hranici 800K

Dneska v 8:20 a 48 vteřin k tomu padla hranice 800 tisíc aktivních .cz domén. Česká národní doména tak pokořila další metu. Pravidelný…


Komentáře

(nezobrazuje se)