Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2019

cn130.com, 7. září 2019 ve 16:06:26, 4x přečteno

Kv?li problém?m v DC Tower došlo k výpadku služeb Active 24. A?koliv se psalo o 2 – 3 hodinách, tak m?j testovací webhosting nešel podle m??ení dostupnosti 61 minut. Komunikace p?i výpadku ze strany Active 24 byla velmi dobrá. Oficální vyjád?ení najdete na active24status.com. Mimochodem web active24status.com, kde se zobrazovali aktualizace, je hostovaný ve Švédsku. Je to super nápad pro p?ípad podobných událostí, kdy prost? spadne všechno.

Zákazníci C4 najdou v administraci tla?ítko pro obnovení starých záloh webu anebo záloh a to až 30 dní zp?t. Obnovení je zcela automatické a dá se provést bez asistence zákaznické podpory.

Za?átkem m?síce oficiáln? oznámila spole?nost Gransy, že ukon?uje ?lenství ve sdružení CZ.NIC. Na Facebooku se objevilo krátké vysv?tlení, kde oznámili, že ?lenství má smysl, jedin? pokud by se probojovali na vyšší místa, jinak ?adový ?lenové o v?tšin? v?cí do posledních chvíle v?bec nev?dí, dokonce i o jednotlivých projektech se dozv?dí bu? na valné hromad? anebo pokud informace na ve?ejnost prost? „prosáknou“. Toto jejich rozhodnutí nemá vliv na jejich registrátorskou ?innost. Více informací se dozvíte v ?lánku Spole?nost Gransy (Subreg) ukon?ila ?lenství v komo?e registrátor? CZ.NIC – „Bez politika?ení je to jen zápis v databázi“, kde doporu?uji p?e?íst i komentá?e.

Subreg dokon?il Regtons Registry, což je software pro provoz registru ccTLS/STLD. Regtons registry spl?uje veškeré RFC standardy (EPP, Whois, RDA a ?adu dalších). V další fázi vývoje p?ibude i podpora funkci pro nTLD.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…


Komentáře

(nezobrazuje se)