Podcasty jsou v Google zanedbávané, v budoucnu by to ale tak být nemuselo

404m.com, 4. května 2018 ve 01:42:58, 3x přečteno

Zack Reneau-Wedeen pat?í do Google týmu, který má na starosti podcasty (audiovysílání ke stažení/p?ehrání). V??í že v budoucnu by se mohly stát b?žnou sou?ástí výsledk? vyhledávání. Mají proto p?ipravený dlouhodobý plán jak toho dosáhnout.

Podcasty jsou momentáln? Google zanedbávány na úkor text?, obrázk? a videa. P?itom mohou obsahovat kvalitní informace, které uživatel pot?ebuje a jinde najde jen st?ží. Podcaste?i p?itom nelení a každý den vydávají velké množství nového obsahu, podobn? jako bloge?i. Nedosáhnout však na takové publikum.

Aby se mohli podcasty dostat do pop?edí bude nutné, aby jim Google mohl nejen rozum?t, ale i pochopit o ?em je ?e?. Jen tak se budou moct objevovat ve výsledcích nap?íklad pokud budete hledat informace o konkrétním tématu. Základem tedy bude um?t dokonale p?evést ?e? na text. To je spousta práce. Tím to ale jen za?íná.

Jestliže podcaster povede rozhovor s n?kým slavným, tak vše co ?ekne musí být tomuto ?lov?ku p?i?azeno. Ke každému podcastu tak bude muset vzniknout obrovské množství meta dat. Kdo ví t?eba se Google nejen nau?í dokonale p?ekládat ?e? na text, ale také rozeznávat lidi podle hlasu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…

Jak reaguje Google na chybu 503

Stavový kód 503 v?tšinou ukazuje na p?etížený server anebo vy?erpání p?id?lených serverových prost?edk?. Za touto chybou však nemusí stát…

Kde leží budoucnost vyhledávačů?

Po dlouhé době jsem si zase pokecal na webtrhu. Mezi klasickými tématy typu „jak co prolinkovat“, „jak řešit duplicity“ a „jak to


Komentáře

(nezobrazuje se)