Vyplatí se AMP?

404m.com, 23. ledna 2019 ve 03:24:54, 5x přečteno
Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou hostuje Google na své CDN. Díky tomu je hodn? rychlá a Google jim dává n?jaké ty plusové body ve vyhledávání.

Google se v posledním roce za?al po?ádn? p?eorientovávat na mobilní vyhledávání. Hromadn? za?azuje weby do mobilního indexu, kde jsou stránky hodnoceny podle toho jak vypadají na mobilních telefonech. P?itom se tam nebojí dávat i weby, které o?ividn? pro mobily optimalizované nejsou. Jeden takový kousek tam za?adil i m?. I to ukazuje jak d?ležitý mobilní index pro Google je.

Samoz?ejm? ne každý si m?že dovolit kompletn? p?ekopat web do super rychlé a hlavn? uživatelsky p?ív?tivé responzivní šablony. Google vám v tomto p?ípad? nabízí možnost využít AMP – Accelerated Mobile Pages. V podstat? se jedná o osekanou verzi HTML + JavaScript + CSS, kterou si od vás Google zkopíruje na své servery odkud je distribuuje do sv?ta. Více technických detail? o AMP se dozvíte na stránkách ampproject.org.

Hlavním ú?elem projektu AMP je zvýšit rychlost a dostupnost stránek na mobilních telefonech po celém sv?t?. Pokud si Google nacachuje obsah AMP stránek na své servery, tak odpadne nutnost používat CDN. Což platí t?eba pro anglické weby, které by si cht?l n?kdo prohlížet t?eba v Japonsku anebo Austrálii. Obecn? prodleva jinak není zas tak markantní. Samoz?ejm? záleží jak máte web postavený, pokud na JavaScriptu, který neustále n?co bude nahrávat, tak se m?že stát pro na internetu vzdálen?jší krajiny nepoužitelný.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…

Přišel mi dopis s modrým pruhem

Tak dneska mě překvapil dopis s modrým pruhem. Naštěstí žádné předvolání ani obíhání úřadů. Jednalo se o jakousi virální akci ODS.…

AdSense – jak rychle se zobrazují reklamy na nových stránkách

Takže vezmeme to p?kn? postupn?. Po umíst?ní kódu AdSense se na celém webu nezobrazuje reklama hned. Podle druhu plochy to m?že trvat i n?kolik…


Komentáře

(nezobrazuje se)