P?ír?stek do dividendového portfolia – Lumen Technologies ($LUMN)

404m.com, 12. února 2022 ve 02:07:26, 4x přečteno
P?ír?stek do dividendového portfolia – Lumen Technologies ($LUMN)

Spole?nost Lumen Technologies, Inc. ($LUMN) se mi pom?rn? ?asto objevovala v r?zných vizualizacích trhu jako ideální kandidát do dividendového portfolia. Když jsem však zkusil kouknout, co jsou za? vždy m? odradil negativní sentiment pocházející z toho co d?lají, chyb?jící vize a kritiky vedení. Popravd? ani k nim nebylo na internetu moc souhrnných informací. Vzhledem k tomu, že na trhu je hodn? atraktivních spole?ností, tak jsem to moc ne?ešil do hloubky. Minulý týden mi to už ale nedalo…

Když jsem na $LUMN op?t narazil v rámci diskuze o dividendových titulech, které jsou alternativou k AT&T ($T) tak tam byla zajímavá informace – jejich sí? se skládá celosv?tov? z 720.000 km optických tras. Jsou p?ipojeni do 180 tisíc budov a 2200 soukromých anebo ve?ejných datacenter. A práv? tohle m? hodn? zaujalo.

Lumen Technologies (d?íve CenturyLink) je spole?nost založená v roce 1930 jako Oak Ridge Telephone Company. Jak název napovídá jednalo se o telefonní spole?nost, která poskytovatele telefonní linky. Na burzu se pod názvem Century Telephone Enterprises, Inc. dostala už v roce 1972. Dále fungovala ve svém byznysu. V 80. a 90. letech provedla n?kolik akvizic dalších telefonních spole?ností. Da?ilo se jim dob?e a rostli. Dokonce provedli n?kolik split? akcií, protože jejich cena už byla vysoká.

V roce 2011 získali spole?nost Savvis, Inc., celosv?tového poskytovatele cloudové infrastruktury. Tehdy se služby spole?nosti poprvé rozší?ili o managed hosting a cloud. Tyto služby dále v roce 2012 rozvíjeli. Dokonce pokra?ovali v nákupu spole?ností, které poskytovali PaaS a IaaS s širokou škálou odb?ratel? z ?ad vývojá??. Dokonce v roce 2014 p?es spole?nost DataGardens se jejich portfólio rozší?ilo o DRaaS (Disaster Recovery as-a-Service).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – únor 2022

Hmm myslel jsem si, že v únoru budou mé nejv?tší obavy ze zvyšování úrokových sazeb FED. Místo toho tu máme vále?ný konflikt v Evrop?.…

Prodané .cz domény 7. – 13. února 2022

Zhruba po m?síci tu máme op?t nahlášený soukromý prodej. @Predictor_87 oznámil, že se mu p?es DOMENO.cz poda?ilo úsp?šn? prodat doménu…

Jak mi jde investování XIX. – shrnutí za únor 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)