Pár obchod? na eToro aneb hrajeme si v malém

404m.com, 21. května 2021 ve 00:14:13, 0x přečteno
Pár obchod? na eToro aneb hrajeme si v malém

Minulý týden jsem si kv?li investici do $FTCV z?ídil ú?et u eToro. Za?al jsem si s eToro trochu více hrát a p?iznám se, že se mi to zalíbilo i jako možnost investovat do BitCoin. Doposud jsem preferoval nep?ímé investování p?es $GBTC. Také jsem poprvé okusil shortování. Tento týden se všechno trochu zvrtlo, když se propadl BitCoin. Ale zábava to byla hezká :)

Co se týká kryptom?n, tak jsem v tom m?l celkem jasno. Do BitCoinu se investuje, protože p?edpokládám, že p?jde nahoru. Shortujeme Dogecoin, protože jeho osudem je propadnout se. Tento jednoduchý model jsem aplikoval hned na za?átku, když trh byl ješt? stabilní.

Poplatky jsou mizivé, takže nebyl problém si po?kat. Jediné co jsem nebyl schopný dob?e ur?it je volatilita, protože od ní se odvíjí p?i jakém procentu ukon?it obchod (take profit). Koukal jsem také na grafy a p?ísp?vky ostatních lidí, kte?í na eToro diskutují a snažil se zjistit jaký má t?eba vliv otev?ení r?zných trh?. Vypozoroval jsem zajímavé komentá?e k Asii, která po p?lnoci za?íná tla?it n?které kryprom?ny dol?.

V pond?lí se objevila zpráva, že AT&T ($T) se hodlají slou?it s Discovery. Pozd?ji se objevila zpráva, že se $T budou kv?li tomu omezovat dividendu. Popravd? $T se drží hlavn? kv?li skv?lé dividend?, která se blíží k 7 %. Navíc je do dividendový aristokrat, což znamená že platí dividendu bez její snížení alespo? 25 let v ?ad?. V celém S&P 500 je jen 65 takových spole?ností. Spousta lidí a fond? investuje práv? do dividendových aristokrat?. Bylo mi jasné že cena p?jde dol? a tak jsem si zkusil shortnout $T.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak nejlepe vyjednat dobrou cenu nemovitosti

Absolutne nejlepsi taktika je vedet pro sebe, ze obchod nemusim udelat. V podstate cim mene neco chci prodat nebo koupit tim dostahnu lepsiho vysledku…


Komentáře

(nezobrazuje se)