Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

404m.com, 2. června 2022 ve 00:30:18, 2x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

V kv?tnu se dál propadaly kryptom?ny i r?stové akcie. Zam??il jsem se tak hlavn? na tituly mého hlavního investování, které obchodují p?es Fio e-broker. Na eToro mi nezbývalo než ?ekat. Postupem ?asu jsem však za?al p?emýšlet, jestli by n?jak nešlo n?jak využít ten nudný bear market. P?eci jen NASDAQ100 skákal nahoru a dol?.

Zkusil jsem se tak podívat jestli není na eToro n?jaké ETF reprezentující NASDAQ100, že bych ho koupil p?i poklesu a p?i r?stu odprodával. Našel jsem $TQQQ, které je navíc na 3x páku. Tedy odráží každý pohyb NASDAQ100 trojnásobn?. P?itom nemusíte myslet na poplatky a stop loss.

Taktika tedy byla jednoduchá. Postupn? nakupovat $TQQQ p?i poklesu a prodávat p?i r?stu. Jako take profit jsem si nastavil 10 % zisk. Teoreticky mi sta?í aby se NASDAQ100 pohnul nahoru o 3,4 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

M?že za dnešní propad BTC opravdu ?ínský Evergrande?

Dneska se propadl BitCoin a na Binance na 42,5K USD. První reakce po no?ním propadu byly, že za to mohou problémy ?ínského developera…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)