PHP 8.1 zm?nilo zpracování SQL chyb, ve striktním režimu nov? vyvolá výjimku

blog.zdenekvecera.cz, 22. října 2023 ve 20:44:11, 5x přečteno

Až do PHP 8.0 bylo nastaveno výchozí reportování chyb mysqli_report() na stav MYSQLI_REPORT_OFF. To se zm?nilo s p?íchodem PHP 8.1.0, kde je výchozí nastavení kombinace MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT. Auto?i PHP se tak rozhodli kv?li tomu, že databázové chyby jsou ?astý problém, které ovliv?uje b?h webových aplikací – nyní se tedy programáto?i web? budou muset poprat se všemi chybami.

Dále ješt? existuje stav MYSQLI_REPORT_INDEX, který hlásí chybu nebo nepoužití indexu. Je sou?ástí stavu MYSQLI_REPORT_ALL, který kombinuje MYSQLI_REPORT_ERROR a MYSQLI_REPORT_INDEX.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Pár post?eh? ke QUALCOMM

O?ekával jsem Santa Claus rally a místo toho p?išel celkem slušný propad, který tento týden umoc?uje ješt? nízká likvidita kv?li svátk?m.…

Jak reaguje Google na chybu 503

Stavový kód 503 v?tšinou ukazuje na p?etížený server anebo vy?erpání p?id?lených serverových prost?edk?. Za touto chybou však nemusí stát…


Komentáře

(nezobrazuje se)