Pár post?eh? ke QUALCOMM

404m.com, 30. prosince 2022 ve 01:23:28, 2x přečteno
Pár post?eh? ke QUALCOMM

O?ekával jsem Santa Claus rally a místo toho p?išel celkem slušný propad, který tento týden umoc?uje ješt? nízká likvidita kv?li svátk?m. Procházím co je aktuáln? ve výprodeji a p?emýšlím co p?ikoupit do dividendového portfolia. Za prosinec jsem zatím nic nep?ikoupil, ale pár spole?ností už se blíží. Mezi nimi o QUALCOMM ($QCOM). Za?al jsem tak shán?t informace, zdali p?ikoupit a p?ípadn? za kolik.

$QCOM jsem p?idal do dividendového portfolia v dubnu tohoto roku. Za cenu cca 139,14 USD/akcie. Aktuáln? je pod 110 USD, takže ideální na ?ed?ní. Nicmén? líbila by se mi cena kolem 105 USD. $QCOM je malá pozice v mém portfóliu, v posledním reportu to bylo jen 1,3%.

Je sv?tovým lídrem ve vývoji a komercializaci základových technologií pro bezdrátový pr?mysl, v?etn? bezdrátových technologií 3G, 4G, 5G, procesorových technologií, v?etn? vysoce výkonných po?íta?? s nízkou spot?ebou energie a technologií um?lé inteligence (AI) v za?ízeních. Dále IoT a automobilový pr?mysl.

V oblasti internetu v?cí jejich vynálezy pomohly podpo?it r?st v odv?tvích a aplikací, jako jsou spot?ebitelské (v?etn? výpo?etní techniky, hlasové a hudební techniky a XR), edge networking (v?etn? mobilního širokopásmového p?ipojení a bezdrátových p?ístupových bod?) a pr?myslové (v?etn? handhelds, maloobchodu, dopravy a logistiky a ve?ejných služeb).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Divoký západ na ?ínský zp?sob

Minulý ?lánek (Guest post: Covid-19 a business v ?ín?) se setkal s ne?ekan? velkým ohlasem a po diskuzi s Johnem je zde jeho volné pokra?ování…

Wedos p?edstavil nový NoLimit. P?ináší lepší parametry ale i vyšší cenu

Na konci kv?tna Wedos oficiáln? p?edstavil na blogu sv?j vylepšený sdílený webhsoting NoLimit. O pár dní pozd?ji dorazily informace i na email.…

Jak si povede váše stránka na Google bez zpětných odkazů?

Včera odpovídal v jednom ze svých video postů Matt Cutts na otázku „How does Google determine quality content if there aren’t a lot of links…


Komentáře

(nezobrazuje se)