Omezení indexace pro roboty – jak na ni?

webzurnal.cz, 14. srpna 2017 ve 14:58:47, 7x přečteno

Zakázání indexace pro roboty není nic špatného – zkrátka tím ?eknete, co je d?ležité a co není. Jak ale zakázat indexaci správn? a v jakých p?ípadech je vlastn? dobré indexaci zakazovat?

Zápis není tak složitý – vlastn? voláte na roboto, aby obsah neindexovali. Follow v tomto p?ípad? znamená, že odkazy a další signály pro hodnocení stránek mohou používat.

Pozor ovšem na jedno pravidlo, které Pavlu Ungrovi potvrdil John Mueller z Google – roboti Google totiž berou v potaz nejvíce omezující pravidlo pro indexování. V p?ípad?, že uvedete pro všechny roboty noindex a speciáln? pro GoogleBot index, stránka bude stále pod noindexem.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Root.cz a Lupa.cz vyhodnocení experimentu s ru?ním schvalováním komentá??

N?kdy v lednu zavedly online magazíny Root.cz a Lupa.cz povinnou registraci pro každého, kdo chce p?idat komentá?. Navíc za?aly komentá?e ru?n?…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)