Root.cz a Lupa.cz vyhodnocení experimentu s ru?ním schvalováním komentá??

404m.com, 16. května 2019 ve 02:13:03, 3x přečteno

N?kdy v lednu zavedly online magazíny Root.cz a Lupa.cz povinnou registraci pro každého, kdo chce p?idat komentá?. Navíc za?aly komentá?e ru?n? kontrolovat a schvalovat. Výsledkem je podle o?ekávání pokles po?tu komentá??. Uškodilo jim to anebo pomohlo?

Komentá?e pod ?lánky jsou nedílnou sou?ástí online magazín? a blog?. Umož?ují návšt?vník?m reagovat na ?lánky a názory autora textu. Mohou p?inést užite?ný pohled na v?c, vlastní zkušenost anebo doplnit odborné stanovisko. Samoz?ejm? tohle je ideální p?ípad. V reálu to finguje trochu jinak.

Od omezení komentování ub?hlo 100 dn?, což je dostate?ná doba, aby se ukázaly první výsledky. Bohužel na Lupa neposkytli tolik informací jako na Root, což srovnání zna?n? zkresluje.

Oba magazíny zavedli 2 omezení. Jedno bylo nutnost se registorvat a druhé moderování p?ísp?vk?. Registrace odradí ?ást lidí, kte?í cht?jí napsat rychle sv?j názor a? už na ?lánek anebo jiný komentá?. Registrace pokud není jednoduchá a ideáln? na jedno kliknutí, tak zdržuje. Moderování p?ísp?vk? samoz?ejm? nefunguje v reálném ?ase. Na obou magazínech se musí ?ekat až n?kolik hodin na schválení p?ísp?vku. Moderování v podstat? zabije jakoukoliv diskuzi mezi ?tená?i. Nevadí však p?ísp?vk?m k samotnému ?lánku.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak začínal Objevit.cz

Rozhodl jsem se trochu oživit 404m.com. Jednou za čas publikuji článek, který nebude mnou psaný, ale někoho kdo na internetu udělal něco…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Kolik máte Facebook účtů?

Dneska jsem našel na Lupa.cz článek s čísly o Facebooku. Češi mají 3,8 milionu účtů. Pokud bychom použili data u wikipedie o počtu…


Komentáře

(nezobrazuje se)