Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

404m.com, 14. července 2019 ve 17:37:38, 5x přečteno
Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz, která se vydražila na dAukce za 5.099 CZK. Po 16 týdnech se tak zde prodala doména nad 5K CZK (13.03.2019 to byla ez.cz za 55K CZK). Doména už byla p?evedena na nového majitele, ale prozatím ješt? nesm??uje na hosting. V archivu je o ní první záznam z roku 2008, kdy na ní byla stránka s reklamou. V roce 2009 až 2011 se na ní objevil reklamní rozcestník na rekrea?ní letovisko Rabac. Pak byla doména zaparkována. Podle dat z Marketing Miner je hledanost Rabac 720/m?síc a CPC v Googel Ads 8,94 CZK. Ovšem n?které kombinace klí?ových slov jsou celkem zajímavé. Samoz?ejm? je to o konkurenci, které je v p?ípad? web? o Chorvatsku dostatek :)

Druhé místo tento týden obsadila artinzert.cz s cenou 2,5K CZK. Také už byla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl od roku 2006 do 2018 inzertní portál, který m? zaujal hlavn? tím že naprosto nezm?nil design. Snad všechny domény o kterých jsem zde psal za takovou dobu (12 let) zm?nil web anebo na nich došlo alespo? k n?jaké zásadní úprav?. Podle dat z Marketing Miner t?žil portál hlavn? z inzerce motorek. Návšt?vnost z vyhledáva?? je odhadována na 76 z 344 dotaz?. Na doménu vede 1145 odkaz? z 99 domén.

A do t?etice tu máme velice zajímavý kousek nachos.cz. Prodala se také na dAukce a to za 1.101 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí nabízí k prodeji. Nachos je mexické jídlo, které vynalezl Ignacio “Nacho” Anaya. Údajn? jej v restauraci p?ekvapila skupina manželek amerických voják?, kterým toho nemohl moc nabídnout, protože ?ekal na dopln?ní zásob. Rozkrájel tak placku tortilly na trojúhelní?ky a nasypal na n? sýr a jalape?os. Tak vzniklo nové jídlo, které je po sv?t? hodn? známé. Existuje v mnoha variantách v?etn? havajské varianty s vep?ovým masem. Svým zp?sobem je tak nachos.cz prémiová doména. Tedy sta?í aby n?kdo vymyslel ?eskou verzi s levnými párky, ke?upem a tatarkou :)

Celkem se mezi nejdražší prodané domény dostalo 8 kousk?. Osobn? se mi velmi líbila doména nachos. cz a martan.cz. Škoda že jsem aukce nesledoval, p?ihodil bych si :/

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. dubna

Nejdražší doménou tohoto týden se stala jobkralle.cz, kterou si n?kdo nechal odchytit p?es Subreg. Odchyt, resp. speciální registrace jak se…

Prodané .cz domény 8. – 14. července

„Když jsem blog o pasivním příjmu rozjížděl na EU doméně, nečekal jsem až takový zájem. Překvapil mne a postupně mi jednoduše bylo…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervna

Máme za sebou další úsp?šný týden pro .cz domény. Na dAukce se poda?ilo prodat hned dv? domény, které se zapíší do žeb?í?ku…


Komentáře

(nezobrazuje se)