Od ctenare blogu: Jak mi John poslal první šek do ?R  a o 20 let pozd?ji bydlíme vedle sebe

podnikanivusa.com, 22. května 2023 ve 20:08:49, 7x přečteno

Když mi bylo 17 a psal se rok 2003, za?al jsem se ve škole trochu v?novat kódování webových stránek. Vytvo?il jsem webové stránky pro naši t?ídu a napadlo m?, že bych si takto mohl i n?co p?ivyd?lat. Rozhodl jsem se proto vstoupit do sv?ta práce a odpov?d?l na inzerát, který na jobs.cz zve?ejnil ur?itý John Vanhara. Hledal n?koho, kdo by mu pomohl s webem pro realitní projekt na Florid?.

Domluvili jsme se, jsem svou práci odvedl a m?l jsem dostat zaplaceno. Žil jsem v té dob? v malé vesnici nedaleko Nového Bydžova (východní ?echy) a John mi poslal šek. S tím jsem šel do banky, kde to byla poprvé, co takovou v?c vid?li, ale p?esto mi ho slíbili vym?nit za peníze, i když si za to ú?tovali zhruba 30% poplatek. Byly to moje první vyd?lané peníze v život?, takže jsem m?l radost i p?es vysoký poplatek. Pro Johna jsem pak vytvo?il ješt? další weby.

A co je neuv??itelné? O dvacet let pozd?ji žijeme s Johnem jen zhruba deset minut od sebe a potkali jsme se na ?aj u pláže. Samoz?ejm? jsem se do Ameriky nep?est?hoval kv?li Johnovi. P?est?hoval jsem se sem, protože jsem po práci s Johnem založil STRV, které pozd?ji vyrostlo na tém?? 200 lidí.

Celé to považuji za nádherný p?íb?h a cht?l bych Johnovi pod?kovat za to, že odstartoval mou kariéru. D?kuji, že jsi mi v roce 2003 dal p?íležitost! Tento blog byl po celou dobu mou inspirací a d?kuji ti, že jsi ho vydržel psát. Je to skv? sledovat tvou cestu v dobrém i ve zlém (Pizzoun :).

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Jak jsem dostal E-2 Víza (od ctenare blogu Petra)

Nejprve bych cht?l up?ímn? pod?kovat Johnovi za to, že stvo?il tento blog a svou knihu o podnikání v USA! Myslím si, že John pozitivn? ovlivnil…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem…

Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

Guest post od Jirky, ktery me pozadal o moznost zverejnit jak se taky da cestovat a zaroven pomahat! Mam presne takove aktivity take rad, takze jsem s…


Komentáře

(nezobrazuje se)