Jak jsem dostal E-2 Víza (od ctenare blogu Petra)

podnikanivusa.com, 9. června 2021 ve 18:52:19, 8x přečteno

Nejprve bych cht?l up?ímn? pod?kovat Johnovi za to, že stvo?il tento blog a svou knihu o podnikání v USA! Myslím si, že John pozitivn? ovlivnil spoustu nejen ?ech? a Slovák?, ale hlavn? byl asi jeden z prvních, kdo ve?ejn? sdílel své cenné zkušenosti a tím tak pomohl vyšlapat cestu spoust? lidem do USA. Na jeho blog jsem narazil n?kdy v roce 2016, když jsem byl poprvé v New Yorku na dov?e. Od té doby jsem cht?l hrozn? za?ít podnikat v USA a pozd?ji dostat E-2 víza. Cht?l bych zde hrozn? zd?raznit a snad i motivovat ostatní lidi, že tém?? vše je možné, ale zárove? nic není hned a si osobn? myslím, že obzvláš? v podnikání je hlavn? d?ležité vydržet, než se vám povede n?co po?ádn? rozjet a získat zkušenosti, sebed?v?ru a peníze (a? už v ?R, v USA nebo kdekoliv)

Podnikám od svých 20 let co jsem se vykašlal na vysokou a od té doby jsem zkoušel opravdu desítky nápad? a teprve n?jaké poslední 2-3 roky si troufnu ?íct, že mi šlape po?ádn? byznys s vývozem aut z ?R do EU (takže když to zkrátím, tak jsem se plácal 7-8 let než se mi poda?ilo po?ádn? rozjet byznys s reexportem aut) Díky tomu, že m?j byznys s auty, lze ?ešit i online na dálku, tak jsem to stejn? nevydržel a p?ed rokem odjel znovu do LA s plánem tu být 4 m?síce, bylo to v únoru 2020 když se zrovna zavírala ?eská Republika do prvního lockdownu. V té dob? jsem m?l turistická / business víza B1/B2 která vám umož?ují být až 6 m?síc? v kuse v USA. No nikomu nep?eji, co jsem zažil na letišti v LA, unaven a nevyspalý po dlouhém letu. P?lhodinový výslech od ú?edníka, pro? jedu do USA na 4 m?síce, jestli mám p?ítelkyni nebo manželku a jestli se sem jedu oženit a podobn?. P?išlo mi to dost divné, protože jsem p?edtím byl v USA už n?kolikrát a vždy bez problém?. Fakt m? tam dusil a bylo to dost nep?íjemné. Nakonec m? pustil, ale sám sob? jsem p?ísahal, že až p?íšt? pojedu do USA, tak už jedin? s E-2 vízy, protože nehodlám riskovat, že m? nepustí (slyšel jsem spoustu p?íb?h?, že když vás sem nepustí, tak vám to hodn? zkomplikuje jakékoliv snahy o budoucí získání víz).

Pak jsem byl s Johnem na káv? a spíš jsme tak kecali co by se dalo rozjet. P?vodn? jsem cht?l d?lat n?co s auty, ale to díky covidu bylo úpln? mimo hru. Takže mi pak John ?ekl: tak rozje? mail forwarding a adresy pro firmy v Kalifornii, když dokážeš najít zp?sob jak najít zákazníky, tak je to super byznys! Potom co jsem Johnovi vylí?il m?j p?íb?h na letišti, mi bylo také v?ele doporu?eno a? si fakt požádám o E-2 víza jestli myslím vážn? a že to není až tak strašný proces.

No 2 týdny jsem si užil Los Angeles a pak Covid dorazil i sem a vše se tu zav?elo podobn? jak v ?R. Takže jsem se po m?síci pakoval zpátky do ?R, jednak protože nikdo nev?d?l jak to bude vážné a spousta lidí se necht?la scházet ani kv?li byznysu. Takže jsem to vyhodnotil, tak, že než tu sed?t zav?ený v LA a utrácet peníze pro nic, tak rad?ji pojedu dom? a za?nu makat na byznysu do USA a p?ipravím vše pro E-2 žádost. No cesta dom? byla opravdu záživná. Z LA do Atlanty, pak do Amsterdamu a do Berlína (do Prahy už nic nelétalo), pak jsem jel vlakem z Berlína do Dráž?an, tam si vzal v noci taxíka, který m? odvezl na D8, kde jsem vystoupil a s dv?ma kufry p?ešel ?áru na dálnici, kam pro m? p?ijel kámoš (kdyby pro m? n?kdo jel do N?mecka, tak by musel automaticky do karantény)

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post

První český Pay-Per-Post (který znám) Placla.cz jsem měla možnost vidět už ve fázi testování. Dnes už běží v ostrém provozu přes…

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…

Jsou placené pr články jen další slepou uličkou?

Drago na svém blogu napsal zajímavý článek o tom, jak by si bloggeři mohli vydělávat psaním reklamních článků.  Vzhledem k tomu, že se…


Komentáře

(nezobrazuje se)