OL.com prodána za 900K USD

404m.com, 9. února 2019 ve 01:04:17, 5x přečteno
OL.com prodána za 900K USD

Podle n?kterých zdroj? se OL.com dražila na už v roce 2017 ve ve?ejné aukci, ale nepoda?ilo se jí prodat. Minimální cena nebyla dosažena. OL.com s cenou 900K USD je 13. nejdražší dvoupísmennou doménou .com. Nejdražší je fb.com za 8,5M USD, která se prodala v roce 2010.

OL.com se dražila spole?n? s dalšími 131 doménami, které se nakonec prodaly za celkovou ?ástku 2.237.000 USD. Celkem se prodalo zhruba 70 % domén, což je opravdu velice dobrá úsp?šnost.

NamesCon pat?í mezi velice zajímavé akce. V roce 2018 zde prodalo 56 % nabízených domén za celkovou ?ástku 1,5M USD. Nejdražší byla Great.com za 900K USD. V prodloužené online aukci se pak ješt? prodala po konferenci Super.com za 1,2M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

XMX.com prodána za 350 BTC

?ínský doménový investor Kassey Lee prodal trojznakovou doménu XMX.com za 350 BTC zakladateli spole?nosti XMAX Foundation Hong Yu. Spole?nost…

77.com prodána za více jak 5M USD

Tak tu máme z?ejm? druhý nejv?tší prodej tohoto roku. Na namepros.com se objevila informace, že doména 77.com byla prodána za více jak 5M USD.…


Komentáře

(nezobrazuje se)