University.com prodána za 1.111.555 USD

404m.com, 26. prosince 2020 ve 23:46:12, 6x přečteno

Byl potvrzen z?ejm? nejv?tší prodej tohoto roku. Spole?nost Tsunami VR, Inc. koupila 7. b?ezna 2020 doménu University.com za 1.111.555 USD. Tento prodej p?ekonal Bullish.com, která se prodala za 900K USD minulý m?síc.

Tsunami VR je dce?inou spole?ností Tsunami XR, Inc. která se specializuje na vývoj systému vzájemné spolupráce pro spole?nosti v letectví, kosmonautice a obecném výrobním pr?myslu. využívají k tomu nap?íklad technologie rozší?ené reality (AR) a virtuální reality (VR). Prodej zprost?edkovala spole?nost VPN.com.

Prodej domény byl odhalen teprve nedáno a po dohod? zú?astn?ných stran pak VPN.com p?ipravila oficiální tiskovou zprávu. Pokud je mi známo jedná se o první podej, který oficiáln? p?esáhl milion ?ist? za doménu (Bullish.com se v?etn? poplatk? vyšplhala na 1,08M USD). Co se týká doména university.com, tak byla registrována v roce 1999. P?edtím jí však už n?kdo vlastnil a nechal expirovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Dvouznaková doména SX.com prodána na NameJet

Tento prodej mi úpln? unikl a p?itom rozhodn? stál za to. Dvouznaková doména SX.com vyla v aukci na NameJet vydražena za 555.050 USD. Aukce…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)