Doména Bullish.com prodána za 900K USD

404m.com, 14. listopadu 2020 ve 23:52:30, 10x přečteno
Doména Bullish.com prodána za 900K USD

P?ed pár dny se objevila zpráva o prodeji domény Bullish.com za 900K USD. M?lo by se prozatím jednat o nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Doposud vedla NAS.com prodána v ?í v soukromém prodeji za 720K USD.

Tento kousek m? opravdu zaujal, protože v ?eském jazyce pro n?j nem?žu najít vhodný ekvivalent. Bullish znamená v tomto p?ípad? bý?í trend na trhu. To je stav, kdy trh opakovan? po sob? roste. Opakem je medv?dí trh (bear/bearish), kdy trh klesá.

V?tšina z nás zná toto slovo ve spojení s akciemi. Když se mluví v televizi o akciích v USA, tak ?astokrát se v prost?ihu objeví legendární bronzová socha býka Charging Bull, p?ezdívána také Wall Street Bull nacházející se v New Yorku. V roce 1989 jí na?erno nainstaloval její autor Arturo Di Modica p?ed newyorskou burzu NYSE jako upozorn?ní na krach akcií v roce 1987. Vzhledem k tomu, že váží 3,2 tuny tak to byla asi zajímavá akce, že se mu to povedlo :) To se m?stu nelíbilo a tak sochu nechalo odstranit, ale lidé si jí už oblíbili, a tak byla umíst?na do nedalekého parku Bowling Green.

Slovo se opravdu hojn? používá. Nap?íklad na Yahoo Finance máte možnost ke komentá?i p?idat hodnocení trendu bullish, bearish, neutral. Je to celkem chytré, protože když pátráte t?eba po negativních komentá?ích tak to uleh?í hledání.

Pokračování na: 404m.com

Související články

University.com prodána za 1.111.555 USD

Byl potvrzen z?ejm? nejv?tší prodej tohoto roku. Spole?nost Tsunami VR, Inc. koupila 7. b?ezna 2020 doménu University.com za 1.111.555 USD. Tento…

Doména Engage.com prodána za 803.025 USD

Doménová brokerka Kate Buckley oznámila úsp?šný prodej domény Engage.com za 803.025 USD. Kupec prozatím ješt? není známý. Jedná se o…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…


Komentáře

(nezobrazuje se)