TM.com prodána za 1,25M USD

404m.com, 15. listopadu 2019 ve 16:45:13, 1x přečteno

Tento rok se dvouznakové .com domény prodávají jak na b?žícím pásu. Minulý týden to byla IJ.com az 550K USD, v ?ervenci RX.com za 1M USD , v dubnu XA.com za 1,79M USD a v únoru OL.com az 900K USD. Nov? k nim p?ibyla i TM.com za 1,25M USD.

Cena 1,25M USD za dvouznakovou doménu není špatná, ale TM je v podstat? slovo, respektive zkratka pro Trademark (obchodní zna?ka). Využití by se však našlo daleko více. Písmeno T m?že znamenat transport, telephone, trade, television a mnoho dalších. M je market, mobile, mall atd. Prost? ob? písmena takto pohromad? mají v?tší potenciál než všechny dvouznakové .com domény prodané tento rok.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Photo.com prodáno za 1,25M USD!

Doména photo.com byla prodána za 1,25M USD prodána prostřednictvím moniker.com. Doména byla oficiálně prodána 4.5.2010 a v současné době…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)