O další nTLD není zájem, spole?nosti to vzdávají

404m.com, 15. listopadu 2018 ve 21:56:36, 0x přečteno
O další nTLD není zájem, spole?nosti to vzdávají

Spole?nosti, které provozují registry nTLD a nabízejí nové domény, to za?ínají vzdávat. Mezi poslední pat?í CRA (Communications Regulatory Authority), která spravuje doménu .doha. Spole?nost informovala ICANN že už o doménu nemá zájem.

Doha (Dauhá) je hlavní m?sto Kataru. Jedná se tedy o geografickou nTLD, které si obecn? nevedou špatn?. Ovšem na rozdíl od ostatních byla ur?ena pro vládní organizace. Ty m?ly prost?ednictvím .doha propagovat m?sto Doha a využívat jí jako komunika?ní kanál. Proto také byl jen jeden registrátor – ictQATAR. O zázemí se starala spole?nost Neustar.

Mezi další pat?í The Active Network s jejich doménou .active a Zadco Company se .zippo. The Active Network p?itom doménu už „aktivn?“ používala, ovšem jen jako zkracova? URL. .active p?itom nevypadá úpln? špatn?.

Již d?íve (zá?í 2018) poslaly oficiální žádosti (termination notice) ICNN spole?nosti Deutsche Post AG (.epost), Bond University Limited (.bond), (SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (.spiegel) a BLANCO GmbH + Co KG (.blanco). Od za?átku roku 2018 p?ed nimi dalších 10 spole?ností. V roce 2017 celkem 9, v roce 2016 – 18 a v roce 2015 pak jedna.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 18. listopadu 2018

Nejdražší z nich byla mfof.cz za 3,3K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény…

.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

Registr Radix v?era 06.02.2019 oznámil, že jeho druhá doména .site, p?ekonala milník 1M registrovaných domén. .site pat?ila v roce 2018 mezi…

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…


Komentáře

(nezobrazuje se)