Prodané .cz domény 11. – 18. listopadu 2018

404m.com, 18. listopadu 2018 ve 23:17:31, 5x přečteno
Prodané .cz domény 11. – 18. listopadu 2018

Nejdražší z nich byla mfof.cz za 3,3K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2003, kdy na ní byl web Mezinárodního festivalu outdoorových film?. Ten zde byl až do roku 2012. Pak zm?nili doménu na outdoorfilms.cz a na domén? po n?kolik let bylo ješt? p?esm?rování. Pak jí nechali expirovat a nový majitel na ní hodil reklamu. Za t?ch 9 let se jí poda?ilo nashromáždit p?es 10 tisíc odkaz? z 209 r?zných domén, což u t?chto web? ?asto navázaných na regionální zpravodajské weby a noviny není neobvyklé. Podle MoZ má DR 37, což bych ?ekal víc na druhou stranu linkbulding skon?il v roce 2012. Moc využití pro doménu m? nenapadá.

Na druhém míst? je doména ikupon.cz s cenou 1.301 CZK. Ta už byla p?evedena na nového majitele. Prozatím však na ní není žádný obsah. Pro kupónový web rozhodn? není špatná. Zvlášt? pokud se zam??í na online služby.

Celkem 7 domén se tento týden dostalo do tabulky nejdražších kousk?. Všechny z dAukce, ale prodávalo se i na Subregu. Trojznaková doména xdr.cz se zde prodala za 300 CZK.

Tento týden jsem k doménám napsal jen jeden ?lánek O další nTLD není zájem, spole?nosti to vzdávají, dozvíte se v n?m že ICANN už musel ?ešit 45 žádostí o zrušení od spole?ností provozujících nTLD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 4. – 11. listopadu 2018

Tento týden v p?ehledu nenajdete prodej domény za 150K CZK jako posledn?, ale i p?esto se celkem hezky prodávalo. Celkem to bylo 41 .cz domén za…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…


Komentáře

(nezobrazuje se)