Jak zajímavá je doména .design?

404m.com, 21. července 2021 ve 01:21:13, 0x přečteno

Tento m?síc jsem obdržel n?kolik dotaz? ohledn? domény .design a zdali bych jí nep?idal na volnedomeny.xyz. Všiml jsem si také, že se probírá v n?kterých skupinách na Facebooku. Zvýšený zájem o ní z?ejm? zp?sobila propagace ze strany ?eské hostingové jedni?ky Wedos, který se od zá?í minulého roku postupn? zam??il na nTLD. Od ?ervna má .design za ak?ní cenu 139 CZK bez DPH a jede reklamu na ní p?es sociální sít?.

Wedos zmínil, že domény .design je p?ekvapili a zákazníci je kupují. Pokud budeme vycházet ze statistik ntldstats.com pro ?eskou republiku, tak domén .design je u nás 246 (cca 0,46 % ze všech nTLD), což není nijak závratný po?et. Na druhou stranu tohle je p?esn? ten typ domény, kterých nemusí být nikdy hodn?, p?esto na nich mohou být zajímavé weby. Pokud v?tšina z nich budou firemní prezentace, tak pro hostingové firmy mohou být tito zákaznicí hodnotn?jší protože jim prodají další služby. Cena za prodloužení 924 CZK odradí spekulanty, takže firmy mohou získat p?esn? ty domény, které pot?ebují.

To jsou také d?vody pro? .design prozatím na volnedomeny.xyz neza?adím. Nevidím tam potenciál n?jakého velkého r?stu, který by se dal sledovat a je to specifická záležitost pro úzkou skupinu s spíše firmy.

Doména .design pat?í spole?nosti Top Level Design, LLC kterou založil Raymond King a Peter Brual. P?es tuto firmu se ucházeli v roce 2012 o .design a dalších 9 domén v rámci nTLD programu ICANN. O .design bojovalo celkem 7 zájemc? a nakonec jí v zá?í 2014 v soukromé aukci i získali. Kolik za doménu zaplatili není známo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz,…

Prodané .cz domény 19. – 25. ?ervence 2021

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je ex24.cz, která se po 13 p?íhozech vydražila za 2.222 CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…


Komentáře

(nezobrazuje se)