Na konci ?ervna 2019 bylo registrováno 354,7M domén

404m.com, 6. září 2019 ve 00:52:17, 3x přečteno
Na konci ?ervna 2019 bylo registrováno 354,7M domén

Verisign vydal další ?tvrtletní zprávu ve které shrnuje rostoucí zájem o domény. Celkem se jejich po?et oproti p?edchozímu kvartálu zvýšil o 2,9M na celkových 354,7M. Meziro?ní r?st byl 14,9M domén (4,4%).

Králem domén je .com a nevypadá to že by se to v blízké dob? n?jak mohlo zm?nit. Ostatn? je jich registrováno 142,5M (+1,5M). Na druhém míst? je ?ínská .cn s 23M a na t?etím .tk s 22,5M, kterou je možné získat zdarma. Na 5. míst? .net ztratila 0,2M. Na 6. míst? .uk získala 1,3M. Na 7. org ztratila 0,1M, která te? dostala svolení od ICANN zdražit. Na 8. míst? .tw získala 0,6M. Ubylo i .ru o 0,1M.

Co se týká naší národní domény .cz, tak ta ve zpráv? Verisign uvedena není, ale podle statistik CZ.NIC zaznamenala ztrátu 5818 domén (0,43%) oproti Q1. Na konci Q2 bylo registrováno 1,3M .cz domén.

Osobn? m? nejvíce zaujal nár?st po?tu .uk domén. Za t?i m?síce 1,3M je opravdu hodn?. Možná to n?co má spole?ného s brexitem, p?eci jen Evropská Komise ?ekla EURid, že .eu doménu nebudou moct vlastnit ob?ané Velké Británie, pokud vystoupí z EU. Na poslední chvíli si to však Evropská Komise rozmyslela a EURid výjimky bude muset za?ít d?lat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se…

Je registrováno 339,8 milion? domén

Verisign práv? vydal kvartální zprávu o stavu domén. Na konci druhého kvartálu 2018 bylo registrováno tém?? 339,8 domén. Oproti p?edchozímu…

Na konci roku 2018 bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén

CENTR (Council of European Top-Level Domain Registries) vydal kvartální zprávu za Q4 2018 v níž zve?ejnil že na konci roku bylo registrováno


Komentáře

(nezobrazuje se)