Jak rostla doména .cz v roce 2020

404m.com, 20. února 2021 ve 00:02:07, 3x přečteno
Jak rostla doména .cz v roce 2020

Registr CZ.NIC vydal svou každoro?ní zprávu o domén? .cz  Domain Report, za minulý rok 2020. Hned v úvodu m? zaujalo, že p?edpokládali v roce 2020 stagnaci ?i dokonce pokles. Nakonec však všechno dopadlo jinak. Do Evropy i k nám zavítal nový koronavirus SARS-CoV-2 a všechno významn? ovlivnil, v?etn? online sv?ta, jehož nedílnou sou?ástí je i doména .cz.

Po?et .cz domén meziro?n? narostl o 42.277 .cz domén na 1,37M, což odpovídá r?stu 3,2 % oproti roku 2019. Podle CZ.NIC je za tímto nár?stem práv? pandemie onemocn?ní COVID-19. Toto tvrzení podpírají významným meziro?ním nár?stem za?ínajícím v b?eznu 2020. Median délky .cz domény je 10 znak?.

Co se týká p?ír?stku podle registrátor?, tak na špi?ce je spole?nost Thinline (?eský Hosting) s 30.212 doménami. Tato spole?nost pat?í mezi nejstarší poskytovatele hosting? v ?R, ovšem až do  minulého roku nebyli akreditovaným registrátorem .cz domén. Po získání akreditace si domény svých zákazník? p?evedli k sob?. Na druhém míst? je WEDOS, který válcuje trh dlouhodob? a jeho r?st nezastavila ani ICANN akreditace a p?esunutí reklamních a marketingových aktivit na nTLD od zá?í 2020. S po?ádným odstupem je pak Active 24.

CZ.NIC eviduje nejmén? 2500 domén souvisejících s Covid-19 (slova obsahující corona, korona, virus, rousk, respirator, epidem, dezinfekc, karanten, covid, pandem, ffp2, ffp3). Nejv?tší zájem o n? byl v b?eznu. Úpln? první registrovaná .cz doména, která má jasnou souvislost s pandemií, byla zaregistrována 23. ledna 2020. Jednalo se o koronavirus.cz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…

Prodané .cz domény 17. – 23. února

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a…

Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla…


Komentáře

(nezobrazuje se)