.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

404m.com, 6. února 2019 ve 03:24:29, 4x přečteno
.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

Registr Radix v?era 06.02.2019 oznámil, že jeho druhá doména .site, p?ekonala milník 1M registrovaných domén. .site pat?ila v roce 2018 mezi t?i nejrychleji rostoucí nTLD. P?ekonáním 1M se dostala šestí v celkovém žeb?í?ku nTLD.

Radix spadá pod Directi Group, což je spole?nost s obratem p?es 300M USD se sídlem v Dubai. Vlastní také ResellerClub, Media.net, LogicBoxes, BigRock, Skenzo anebp WebHosting.info. Directi Group založila Radix, aby se mohla v rámci Nového programu nTLD ucházet o 31 domén. Radix nakonec všechny nezískal a to i p?es investici 30 milion? USD.

Sandeep Ramchandani, generální ?editel Radix, ?ekl na doménu mají velice pozitivní ohlasy. Volí si jí p?evážn? malé a st?ední podniky. Podle interní studie Radix až 70 % domén s obsahem pat?í práv? malým a st?edním podnik?m. A?koliv není ani výjimkou zájem velkých spole?ností. Nap?íklad Google si po?ídil bussiness.site pro jejich program Google My Business a aktivn? jej využívá. Na dotaz site:bussiness.site vrací p?es 15 milion? výsledk?. Prezentace zdarma se zobrazují jako subdomény.

S tím jak po?et registrací roste o?ekávají další zvýšení zájmu o .site. Cht?jí se hlavn? soust?edit na dlouhodobé cíle. Rad?ji preferují sledování po?tu prodloužení než nových registrací.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Wedos p?ekonal hranici 150 tisíc registrovaných .cz domén

Spole?nost WEDOS internet a.s. dnes oznámila poko?ení hranice 150 tisíc registrovaných .cz domén. Stala se tak historicky teprve t?etí, která…

.cz doména pokořila hranici 800K

Dneska v 8:20 a 48 vteřin k tomu padla hranice 800 tisíc aktivních .cz domén. Česká národní doména tak pokořila další metu. Pravidelný…

Kvartální zpráva Verisign odhalila, že za první t?i m?síce 2019 p?ibylo 3,1 milion? domén a do ?ela národních domén se dostala ?ína

Za první t?i m?síce tohoto roku narostl po?et registrovaných domén o 3,1 milion?, což je cca 0,9 % nár?st oproti Q1/2018. Byl zaznamenán hlavn?…


Komentáře

(nezobrazuje se)