Na oslavu rozjedu registrace nTLD rozdává WEDOS 1000 domén .fun zdarma

404m.com, 23. září 2020 ve 21:43:03, 4x přečteno

Wedos spustil registraci nTLD minulý týden. Jako akreditovaný ICANN registrátor má p?ímo smlouvy s jednotlivými registry, takže si m?že vyjednat individuální podmínky. Podle posledního blogpostu si prý “vybojovali unikátní podmínky jaké široko daleko nikdo nemá”, takže se máme na co t?šit.

Wedos vydal kupón WEDOSFUN díky kterému si m?žete zaregistrovat až 7 .fun domén úpln? zdarma. Kupón je omezen na celkem 1000 použíti. Nenašel jsem žádné jiné omezení. Doménu si u Wedos m?žete nechat anebo klidn? p?evést jinam. A? už chcete doménu na hraní, testování anebo t?eba na nový projekt, tak pro? to nevyzkoušet? ;)

Vyjel jsem pro vás nejdražší prodané .cz domény, které mají volnou variantu .fun. N?které domény jsou Prémiové, takové se musí objednat zvláš? a jejich cena m?že být i p?es 100K CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2020

Zaznamenali jsme podvodné emaily, které mohou snadno vyvolat falešný dojem, že byly odeslány naší spole?ností, a vylákat od uživatel? heslo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména


Komentáře

(nezobrazuje se)