Na GDPR vyd?lal jen Google

404m.com, 12. října 2018 ve 00:39:24, 2x přečteno
Na GDPR vyd?lal jen Google

Cliqz, Ghostery a WhoTracks.me spojili své síly a vypracovali studii, která ukázala jak moc se zm?nilo sledování internetových uživatel? po 25. kv?tnu 2018, kdy vstoupilo v platnost na?ízení Evropské Unie GDPR.

Studie je postavena hlavn? na vyhodnocení dat z 2000 web?, které dodala služba WhoTracks.me. Tato služba má data z p?l milion? webu a 300 milion? impresí za m?síc. Porovnává duben a ?ervenec 2018, tedy má dostate?ný rozestup a také výb?r vhodných web?.

Když se podíváme na trackery (technologie ke sledování uživatele jako je t?eba cookies), tak je na grafech vid?t, že provozovatelé web? za?ali ze svých web? odstra?ovat.

Tém?? 32 % tracker? mén? známých reklamních sítí odstranili provozovatelé web?. Dokonce i Facebook ztratil skoro 7 %. Naproti tomu Google jako jediný získal 1 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…

Google Analytics je nasazen na 69 % domén

Podle statistik BuildWith je m??ící kód Google Analytics nasazen na 69,04% z milionu nejnavšt?vovan?jších domén podle žeb?í?ku Alexa. GA se…


Komentáře

(nezobrazuje se)