Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

404m.com, 24. května 2018 ve 23:55:17, 9x přečteno

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který rozlouskl problém s cookies. Ale vezmeme to postupn?.

Už od za?átku jsem cht?l vytvo?it jeden spole?ný text pro všechny weby. Udržovat jej na jednom míst? je daleko jednodušší než na jednotlivých webech. I když se jednotlivé weby do zna?né míry liší, stavím je v?tšinou na ov??ených pluginech. Monetizace ja také obdobná, pop?ípad? u ní není pot?eba GDPR ?ešit. Ovšem i na tuto variantu jsem byl p?vodn? p?ipraven. Cht?l jsem ud?lat tabulku v níž by bylo sepsáno, kde se co používá.

Asi by cht?lo vyplnit kompletn? všechny informace o provozovateli a kontakt. Ten jsem nechal jen na konec. Soupis web? také není kone?ný, jsou tam jen ty aktivní. Mám n?kolik dalších, které už neaktualizuji, nedají se komentovat a fungují jen protože se mi vrátí náklady.

Tohle je nutná ?ást. Musíte napsat co shromaž?ujete, k ?emu to pot?ebujete a na jakou dobu je pot?ebujete. Nezapomínejte že n?co jako neomezeno už po GDPR neexistuje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

Pod ?lánkem Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy se zeptala Lydie co jsou to cookies a jak se dají na vlastním webu vlastn? najít. Ti z vás,…

Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post

První český Pay-Per-Post (který znám) Placla.cz jsem měla možnost vidět už ve fázi testování. Dnes už běží v ostrém provozu přes…

Nad emaily ?tená??: Vyplatí se d?lat magazín?

Minulý týden mi dorazil dotaz od jednoho ze ?tená?? 404M zdali se vyplatí d?lat magazín. Trochu si prolustroval mé blogy a zajímalo jej jestli…


Komentáře

(nezobrazuje se)