Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

404m.com, 24. května 2018 ve 23:55:17, 4x přečteno

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který rozlouskl problém s cookies. Ale vezmeme to postupn?.

Už od za?átku jsem cht?l vytvo?it jeden spole?ný text pro všechny weby. Udržovat jej na jednom míst? je daleko jednodušší než na jednotlivých webech. I když se jednotlivé weby do zna?né míry liší, stavím je v?tšinou na ov??ených pluginech. Monetizace ja také obdobná, pop?ípad? u ní není pot?eba GDPR ?ešit. Ovšem i na tuto variantu jsem byl p?vodn? p?ipraven. Cht?l jsem ud?lat tabulku v níž by bylo sepsáno, kde se co používá.

Asi by cht?lo vyplnit kompletn? všechny informace o provozovateli a kontakt. Ten jsem nechal jen na konec. Soupis web? také není kone?ný, jsou tam jen ty aktivní. Mám n?kolik dalších, které už neaktualizuji, nedají se komentovat a fungují jen protože se mi vrátí náklady.

Tohle je nutná ?ást. Musíte napsat co shromaž?ujete, k ?emu to pot?ebujete a na jakou dobu je pot?ebujete. Nezapomínejte že n?co jako neomezeno už po GDPR neexistuje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

Pod ?lánkem Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy se zeptala Lydie co jsou to cookies a jak se dají na vlastním webu vlastn? najít. Ti z vás,…

Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post

První český Pay-Per-Post (který znám) Placla.cz jsem měla možnost vidět už ve fázi testování. Dnes už běží v ostrém provozu přes…

Jak jsem na srovnáva?i nakupoval pojišt?ní

V?era jsem musel pro n?koho narychlo koupit pojišt?ní do zahrani?í. Po?ítal jsem, že skon?ím na stránkách n?jaké v?tší finan?ní instituce,…


Komentáře

(nezobrazuje se)