Google Analytics je nasazen na 69 % domén

404m.com, 9. července 2018 ve 22:45:35, 14x přečteno

Podle statistik BuildWith je m??ící kód Google Analytics nasazen na 69,04% z milionu nejnavšt?vovan?jších domén podle žeb?í?ku Alexa. GA se tak stal nejvkládan?jším kódem t?etí strany na internetu.

BuildWith je nástroj, který sleduje co lidé používají na stránkách. Nap?íklad reklamní systémy, CMS, m??ící kódy, frameworky anebo i dodržování web standard?. Dokáží poznat i jaký plugin do WordPress používáte. Jejich cílem je indexovat všechny weby na všech registrovaných doménách. V sou?asné dob? je to 16,4 miliardy web?. K aktualizaci dat dochází podle toho jak je web známý. Nap?íklad aktivní weby jsou aktualizovány kvartáln?, nejnavšt?vovan?jší podle r?zných žeb?í?k? jako Alexa, Quantcast atd. Každý druhý týden.

Práv? z jejich výsledk? vyplývá, že m??ící kód Google Analytics je nasazen na 69,04 % web? z top 1M podle návšt?vnosti. Za?átkem roku 2011 to bylo jen 10 %. V sou?asné dob? používá tém?? 40M aktivních web? Google Analytics.

Pro srovnání Facebook m?že být nasazen na zhruba 31,74% web?. T?žko se dohledává p?esné ?íslo, protože FB používá r?zné dopl?ky (like tla?ítko, sdílení, login atd.), takže jsem vycházel z ?ísla u Facebook SDK, což je knihovna, která všechny v?ci od FB pohání. Navíc blokátory reklam už dnes Facebook tla?ítka blokují, takže jeho vliv na internetu bude ješt? o pár procent menší.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…

Jak se zbavit referrer spam v Google Analytics

Dneska jsem na Twitter zahlédl od Zde?ka Dvo?áka tip na seznam odkazujících domén, které se využívají pro takzvaný referrer spam (ano už…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen


Komentáře

(nezobrazuje se)