Mobile-first index kam se podíváš

404m.com, 21. září 2018 ve 03:40:13, 5x přečteno

Tento týden mi chodí jeden email za druhým, že m?j web byl p?idán do Mobile-first index a to dokonce i u web?, které jsou n?kolik let staré a p?i jejich vytvá?ení jsem rozhodn? na mobilní telefony nemyslel. Dokonce bych ?ekl, že jsou pro návšt?vu mobilem nevhodné. Takže co to má znamenat? Google ruší „Desktop-firstindex?

Zjednodušen? se jedná o druhou databázi (index) stránek z které Google tahá informace, které pak zobrazuje uživatel?m na jejich dotazy. Informace do této databáze ukládá Googlebot Smartphone místo klasického Googlebota. N?jakou dobu se využívaly oba indexy. Jeden pro uživatele, kte?í používají po?íta? a druhý pro ty co používají mobil. Mobile first index je ozna?ení pro stav, kdy se vždy berou data z indexu pro mobily a? už uživatel používá po?íta? anebo t?eba chytrou televizi.

Pokud jste tedy byli za?azeni do mobile first indexu, tak data o vašem webu získává Googlebot Smartphone a používá jen to, co se zobrazuje uživatel?m s mobilními telefony.

Pokud pomineme chyby, tak nejvíce to z?ejm? zasáhne responzivní weby. Postranní panel, který d?íve byl vpravo a vid?n hned po na?tení stránky se p?esune dol? na konec stránky, takže už nebude po na?tení nebude to první co návšt?vník uvidí. To znamená že informace v n?m už nebudou mít takovou váhu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google pomalu spouští mobile first index

Finální verze mobile first indexu znamená, že Google se nejd?íve pokusí zjistit jestli váš web je optimalizovaný pro mobilní telefony. Pokud…

Popup okna kam se podíváš

Pamatujete na otravná popup okna, která v dávných dobách skřípajícího telefonního připojení k internetu znepříjemňovala…

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…


Komentáře

(nezobrazuje se)