Google pomalu spouští mobile first index

404m.com, 27. března 2018 ve 02:44:10, 2x přečteno

Finální verze mobile first indexu znamená, že Google se nejd?íve pokusí zjistit jestli váš web je optimalizovaný pro mobilní telefony. Pokud usoudí že ano, tak jej navštíví speciální verze GoogleBota pro chytré telefony d?kladn? a zaindexuje jeho mobilní verzi.

Takže pokud sledujete aktivitu na vašem webu a GoogleBot hlásící se následovn? na n?m usilovn? stahuje data, tak Google bude indexovat a hodnotit mobilní verzi vašeho webu.

Pokud váš web bude ozna?en za mobilní, tak odte? je hodnocena jeho mobilní verze. Vzhledem k tomu, že v?tšina z nás asi jede na WordPress anebo jiném redak?ním systému, tak asi používáte responzivní design. No a tady se dostáváme k SEO bodík?m. Ze staré SEO školy víme, že nejv?tší váhu má obsah a to co je vid?t hned po návšt?v?. Responzivní design siln? zasahuje práv? do rozložení prvk?. Zatímco u desktopového designu jsou odkazy ve sloupci na úrovni obsahu, tak na mobilu už ne. V?tšinou skon?í pod ním.

P?ípadn? v Google cache uvidíte mobilní verzi vašeho webu anebo m?žete použít tip, který se objevil v ?lánku Google už za?al p?esouvat vhodné weby do Mobile First Index. Ale po?ítám že v následujících dnech se za?nou plnit emailové schránky upozorn?ními ze Search Console.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Mobile-first index kam se podíváš

Tento týden mi chodí jeden email za druhým, že m?j web byl p?idán do Mobile-first index a to dokonce i u web?, které jsou n?kolik let staré a…

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…

Oficiální informace kolem Page Ranku

Už je to nějaký ten pátek co se google page rank neaktualizoval a mnoho linkbuilderů se pomalu začíná smiřovat s tím, že už ani žádný…


Komentáře

(nezobrazuje se)