Jak se Google dívá na obsah, který se objeví až po kliknutí?

404m.com, 5. dubna 2020 ve 00:46:59, 1x přečteno

Dlouhé roky lidem vrtá hlavou jak Goolge posuzuje obsah na stránce, který není ihned po na?tení vid?t. Chová se k n?mu stejn?? Dává mu menší váhu? M?že text s rozkliknutelnou nápov?dou být myln? vyhodnocen jako black hat SEO praktika Cloaking? V dnešní dob? blokových editor? a stránek optimalizovaných pro mobilní telefony je p?itom obsah, který se objeví až po n?jaké akci naprosto b?žnou záležitostí.

Oficiáln? nikde p?ímo Google nepsal, že text který se objeví po n?jaké akci je považován za mén?cenný, p?esto tomuto tvrzení ?ad lidí dlouhodob? v??í. Ostatn? v?tšina zkušeností nás vede k tomu, že Google považuje za d?ležité, to co je nejvíce na stránce vid?t, takže naopak to co není, by stejnou metrikou mohlo být mén? d?ležité.

V roce 2013 dostal Matt Cutts (Šéf webspam týmu Google) dotaz “Jak Google hodnotí skrytý obsah, který se objeví po kliknutí na tla?ítko – ukázat více?” Podle jeho odpov?di bychom se nem?li tím n?jak zvláš? stresovat. V té dob? se to b?žn? používalo, návšt?vníci to znali z jiných web?, nikdo se tím nesnažil nikoho zmanipulovat. Ajax byl v mód? a používal se, aby weby byly p?ehledn?jší. Matt uvedl, že to takto používá i Wikipedie pro mobilní telefony. Samoz?ejm? pokud jste však používali piditla?ítko, které otev?elo šest stránek textu, ur?eného vyhledáva??m jako keyword stuffing, tak to už bylo považováno za skrývání obsahu. Google to tedy nevadilo, pokud jste se nesnažili takto n?co skrývat anebo ovlivnit hodnocení.

Jenomže tato odpov?? byla spíše o použité technologii. ?lov?ku stejn? nedalo spát jak se Google asi bude (ne)líbit když na stránce jsou t?eba reference, mezi kterými scrollujete “do stran”. Bude mít ta první recenze, která je vid?t hned po na?tení v?tší váhu, než ty další, kam se uživatel musí doklikat?

Pokračování na: 404m.com

Související články

Až polovina hledání v Google nevede ke kliku

Spole?nost Jumpshot zpracovává anonymizované data z oblíbeného bezpe?nostního balí?ku Avast. Ten dává pozor jaké stránky uživatel…

Bojíte se penalizace ve vyhledáva?ích? Tak investujte do zabezpe?ení vašeho webu!

N?kte?í majitelé chorobn? ?eší SEO. Jsou ochotni jít do extrémních úprav jen aby získali pomyslené SEO bodíky. Pokud to není na úkor…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)