Miliarda domén

404m.com, 11. srpna 2018 ve 01:07:38, 11x přečteno

Momentáln? je registrováno kolem 350 milion? domén a jejich po?et mírn? roste. P?emýšleli jste však, kolik už unikátních domén bylo registrováno celkem? Podle DomainTools p?ed pár týdny 1 miliarda!

DomainTools, LLC je americká spole?nost se sídlem v Settle. Spravuje a rozši?uje databázi domén, IP adress a WHOIS dat. Provozuje ?adu nástroj?, které se  používají na ochranu obchodních zna?ek, hodnocení domén a výzkumu kyberzlo?inu. Umí toho však daleko více, propojením všech dat m?žete zjistit naprosto vše o doménách a jejich majitelích za posledních 17 let. Zárove? archivují screenshoty web? na t?chto doménách, takže v?dí co na nich kdy bylo.

P?ed pár týdny vložili do databáze doménu s po?adovým ?íslem 1 miliarda, což je rozhodn? historický okamžik. Na druhou stranu sami p?iznávají že miliarda domén tu mohla být už d?íve. gTLD mají ve?ejné zónové soubory, tedy seznamy domén s denní aktualizací. Naproti tomu ?ada ccTLD takovéto data neposkytuje. Mezi n? pat?í i .cz. DomainTools tak musí spoléhat na své roboty, kte?í prohledávají DNS a internet.

A jak bylo dosaženo takto vysokého ?ísla? Spousta domén vznikla díky „domain tastingu“ – což je možnost si doménu vyzkoušet bez placení a následn? jí zrušit, dále v d?sledku práce botnet?, které generovali algoritmem domény a platili je z ukradených kreditních karet a samoz?ejm? i rozdávání domén v rámci promoakcí ?i za zlomek p?vodní ceny. Takto vzniklo a ješt? bude vznikat nep?eberné množství domén, které vlastn? nikdo po?ádn? nevyužije.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Trojznakové .cz domény v kv?tnu 2018

Trojznakové domény, obsahující jak ?ísla tak i písmen ubylo za poslední t?i m?síce 72.  Celkem je registrováno 16.905 domén, tedy zhruba…

Štatistiky slovenských domén 2010

WebSupport.sk na svojom blogu už pred časom zverejnil  štatistický prehľad slovenských domén. V tomto skrátenom prehľade patrí k…

Seznam prodaných domén v zahraničí

Nedávno jsem dostal dotaz zdali existuje služba jako doménový rejstřík pro zahraniční domény. Tedy nějaká databáze prodaných domén, ve…


Komentáře

(nezobrazuje se)