Chcete v?d?t kde bere odkazy konkurence? Je tu nová ?eská služba a úpln? zdarma!

404m.com, 9. května 2019 ve 01:23:12, 9x přečteno

Tento projekt mi skoro utekl. Myslel jsem, že se jedná jen o takovou sranda záležitost, kterou si Honza Horák d?lá pro zábavu, aby si mohl hrát s big data. A ona se nám tu objevila služba zcela zdarma, za kterou se v zahrani?í platí desítky dolar? m?sí?n? :)

Honza Horák je zakladatel Gransy s.r.o, což je pod zna?kou Subreg jeden z nejznám?jších registrátor? domén v ?R a momentáln? jediný ?ist? ?eský akreditovaný registrátor ICANN. V sou?asné dob? spravuje n?jakých 400K domén a má p?es 100 akreditací pro r?zné TLD. Honza nedávno spustil World hosting a p?ed pár lety celkem zajímavou službu Anycastdns.cz. Možná toho bylo více, ale tyto dv? mi utkv?li v pam?ti. Te? si hraje s big data v novém projektu domaindata.cz. P?ístup ke zpracovaným dat?m je prozatím zdarma a rozhodn? byste toho m?li využít ;)

Na domaindata.cz zadáte svoji doménu a v tabulce uvidíte, které domény na vás odkazují. V další tabulce pak seznam odkaz?, zdali jsou nofollow a jaký je text. V podstat? tato data v?tšinou najdete v Search Console, ale pouze pro svou doménu. Pokud jde o to zjistit, kdo odkazuje na konkurenci, tak už je to složit?jší a ucelená data mají jen placené služby. Projekt domaindata.cz bychom si tedy m?li vážit a ocenit. Prozatím sta?í, abyste t?eba na Twitter napsali Honzovi n?jakou pochvalu, p?ípadn? dali follow. P?eci jen d?lá to zdarma ;)

Na Twitter najdete zajímavé informace ze zákulisí celého projektu. Nap?íklad, že za duben 2019 do systému p?ibyla 1 miliarda odkaz? anebo že data importoval ve 600 vláknech na 150 VPS s 4 CPU.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kolik eviduje Seznam odkaz??

Minulý ?tvrtek jsem napsal ?lánek Chcete v?d?t kde bere odkazy konkurence? Je tu nová ?eská služba a úpln? zdarma!, kde jsem se s vámi pod?lil…

Prodané .cz domény 6. kv?tna – 12. kv?tna

Minulý týden jsem zapomn?l za?adit jeden prodej, tak to tento musím hned napravit. Bohužel jsem si smazal originální email, takže nevím kdo…

Jak na pravidelný monitoring vlastního brandu a dotaz? pomocí nástroje Marketing Miner

Monitoring považuji za jeden ze základ? každého funk?ního online podnikání a jeho pokro?ilejší implementaci za generátor skv?lých podklad?…


Komentáře

(nezobrazuje se)