Marketingový kalendá? pro rok 2020

404m.com, 7. prosince 2019 ve 22:44:47, 2x přečteno

Dneska jsem našel velmi zajímavou vychytávku. Twitter zve?ejnil Marketingový kalendá? pro rok 2020. Jedná se o kalendá?, ve kterém jsou zve?ejn?né dny, které mohou marke?áci využít pro propagaci. Ale není to omezeno jen pro marketing. Tyto dny lze využít nap?íklad i pro psaní tématických ?lánk?. Obsahu není nikdy dost, tak pro? se nezam??it na dny, kterým bude v?nována pozornost i ve velkých médiích (?asto zazn?jí t?eba v rádiu).

Vzhledem k tomu, že marketingový kalendá? je ud?laný pro USA a Kanadu, napadlo m? p?ipravit jeho ?eskou obdobu a trochu jej vylepšit. Do komentá?? klidn? m?žete psát další významné a zajímavé dny. V seznamu jsou dny, které jsem vybral jako vhodné pro marketing. Nejsou tam tak dny spojené se smrtí, utrpením a kontroverzními tématy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150…


Komentáře

(nezobrazuje se)