Let’s Encrypt je nejpopulárn?jším certifikátem, který ovládl více jak 50 % trhu

404m.com, 21. dubna 2018 ve 02:35:14, 1x přečteno
Let’s Encrypt je nejpopulárn?jším certifikátem, který ovládl více jak 50 % trhu

Podle NetTrack se stal v únoru 2017 Let’s Encrypt nejpopulárn?jším certifikátem na trhu, když p?ekonal certifikáty COMODO CA Limited.  Za dalších 14 m?síc? neustálého r?stu p?ekonal metu 50% podílu na trhu.

Let’s Encrypt je zdarma a už od za?átku jej podporuje mnoho velkých autorit. Díky tomu m?l ideální start, které mnoho lidí zasko?il. Na druhou stranu pomohl mu i Google, který v té dob? sliboval zvýhodn?ní pokud p?ejdete z HTTP na HTTPS. Spekulovalo se o 1 % (po?et ovlivn?ných výsledk?). Hodn? lidí se toho chytlo a HTTPS prost? cht?li. V tu dobu byl k dispozici DV certifikát Let’s Encrypt zdarma

Popularita projektu Let’s Encrypt neustále roste a to i díky p?isp?ní odborné ve?ejnosti, která je prost?ednictvím internetových médií úsp?šn? protla?ila do základní nabídky mnoha hostingových spole?ností. HTTPS si tak dnes už m?že dovolit každý.

Mimochodem Let’s Encrypt jsem nedávno nasadil i na 404M spole?n? s novým designem. Pokud používáte WordPress je p?echod na HTTPS opravdu jednoduchou záležitostí. Hlavn? je t?eba si ohlídat, aby vše na stránce odkazovalo na HTTPS.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2018

Druhý prázdninový týden táhly p?evážn? zab?hnuté zna?ky, i když ne všechny. ?ím se blížily prázdniny ke konci, tím více se tweetovalo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2018

Hostingy m?li v listopadu perfektní p?íležitost ukázat se p?i Black Friday a Cyber Mondey.  Kdo z nich to zvládl nejlépe? Popravd? v?tšina to…

Let’s Encrypt dosáhl na metu 1 milionu vystavených certifikát?

Let’s Encrypt je stále ješt? v bet? a už dosáhl velkého úsp?chu. Má na kont? 1 milion TLS/SSL certifikát? (2,4 milionu domén). Na úsp?chu…


Komentáře

(nezobrazuje se)