Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2018

cn130.com, 7. září 2018 ve 23:54:25, 2x přečteno

Druhý prázdninový týden táhly p?evážn? zab?hnuté zna?ky, i když ne všechny. ?ím se blížily prázdniny ke konci, tím více se tweetovalo a psalo na FB. No uvidíme v zá?í o kolik se to zlepší ????

Active 24 využili novinky v Chrome 68, který za?al ozna?ovat všechny weby bez HTTPS jako Nezabezpe?eno. Vzali screenshot adresního ?ádku s www.policie.cz a logem Policie ?eské Republiky a propagovali jednoduchý p?echod na HTTPS s Let’s Encrypt. Web policie HTTPS totiž nepoužívá. Velmi povedený link baiting.

Kv?li výpadku elekt?iny nebylo možné se na Savana v pátek 3.8.2018 dovolat. Našt?stí se jednalo o plánovanou odstávku. I tak u hostingu výpadek proudu nep?sobí zrovna dobrým dojmem a to i když je jen v kancelá?ích. V??ím že by se to dalo vy?ešit t?eba do?asnými mobilními telefony a p?esm?rováním hovoru aniž by si toho kdokoliv všiml.

Subreg se pustil do aukcí expirovaných domén (gTLD). Na Twitter to p?ipomenuli aukcí domény, která byla registrována v roce 1999 s hezkých odkazovým profilem, za vyvolávací cenu 999 CZK. Stojí za to jejich nabídku ob?as alespo? prolet?t.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…


Komentáře

(nezobrazuje se)