Kvartální zpráva Verisign odhalila, že za první t?i m?síce 2019 p?ibylo 3,1 milion? domén a do ?ela národních domén se dostala ?ína

404m.com, 31. května 2019 ve 03:00:26, 2x přečteno
Kvartální zpráva Verisign odhalila, že za první t?i m?síce 2019 p?ibylo 3,1 milion? domén a do ?ela národních domén se dostala ?ína

Za první t?i m?síce tohoto roku narostl po?et registrovaných domén o 3,1 milion?, což je cca 0,9 % nár?st oproti Q1/2018. Byl zaznamenán hlavn? nár?st nových registrací. Celkem si lidé zaregistrovali 18 milion? domén, což je meziro?ní nár?st o 5,4 %.

Naopak neda?í se nTLD. Celkem jich bylo registrováno 23 milion?, což je meziro?ní pokles o 800 tisíc (3,4%). Ovšem meziro?n? vzrostl po?et nových registrací na 2,8M. Nejoblíben?jší je .top s 12,9 % , pak je .xyz s 8,8 % a .loan s 7,2 %.

Po?et domén stále roste, což je super. Katastrofické scéná?e v nichž se tvrdilo, že domén budou ubývat, protože si firmy a jednotlivci vysta?í s profily na sociálních sítích, se nevyplnily. Spíše to vypadá naopak. Minulý rok byl ohlášen konec Google Plus a Facebook stále více a více utlumuje dosah komer?ních stránek. Jen blázen by vsadil ?ist? na sociální sít?, které nic nedávají a jen berou. Navíc kdykoliv mohou zm?nit pravidla.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019

Aktivita hostingových firem na Twitter byla spíše slabší. Trochu m? zarazilo, že jen jedna spole?nost využila Velikonoce a 1. apríla…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Po?et domén .xyz, za které majitelé zaplatili p?esáhl 1 milion

.xyz se dostala do ?ela žeb?í?ku nTLD díky tomu, že NetSol (Network Solutions, LLC) je za?ala rozdávat zdarma. No to je trochu slabé slovo. Ve…


Komentáře

(nezobrazuje se)