Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019

cn130.com, 10. května 2019 ve 01:32:09, 6x přečteno

Aktivita hostingových firem na Twitter byla spíše slabší. Trochu m? zarazilo, že jen jedna spole?nost využila Velikonoce a 1. apríla tentokrát nevyužil dokonce nikdo. V dubnu se objevilo n?kolik zajímavých ?lánk?, které hostingové spole?nosti naspali pro své zákazníky a fanoušky.

Active 24 se pochlubil, že jsou celosv?tov? 4. nejv?tším poskytovatelem mailhostingu zabezpe?eného p?es protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities).

BlueBoard se pochlubili novými 12 jádrovými procesory Intel Xeon Silver. Jsou ur?eny do server? pro webhostingy. Jedná se o novinku, která teprve te? p?išla na trh (Q2 2019). Standardn? jedou na frekvenci 2,2 Ghz ale mají turbo mód 3,2 Ghz. Jak už bylo zmín?no mají 12 jader, celkem 24 vláken. V CZC je prodávají za 16.732 bez DPH.

Dnes nám dorazily dlouho o?ekávané Xeon 12ti jádrové procesory pro hostingové servery ????#hosting #webhosting #xeon #cascadelake #wordpress pic.twitter.com/JNFPFJ2hY2

Pokračování na: cn130.com

Související články

Prodané .cz domény 6. kv?tna – 12. kv?tna

Minulý týden jsem zapomn?l za?adit jeden prodej, tak to tento musím hned napravit. Bohužel jsem si smazal originální email, takže nevím kdo…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se


Komentáře

(nezobrazuje se)