Domén už je 370,7M a stále p?ibývají, odhalila kvartální zpráva Verisign

404m.com, 25. listopadu 2020 ve 00:41:16, 5x přečteno
Domén už je 370,7M a stále p?ibývají, odhalila kvartální zpráva Verisign

Celkový po?et domén narostl za poslední 3 m?síce 0,6M na 370,7M. Meziro?ní r?st je 3 %. Podíl regionálních domén (ccTLD) je zhruba 43,3 % (160,6) a nových domén (nTLD) je 8,15 % (30,4M). Zbytek tvo?í gTLD s .com v ?ele. Samotná .com tvo?í 40,55 %. Nejsiln?jší r?st mají gTLD (+1,7M), pak ccTLD (+0,5M) a nTLD naopak zaznamenaly úbytek 1,5M domén.

Nejvíce je registrováno domén .com 150,3M. Pak dlouhou dlouho nic a doména .tk s 27,5M registrovanými kousky. Doména .tk se dá s ?adou omezení získat a provozovat zdarma. Na t?etím míst? je .cn s 24,7M registracemi.

Na 10. míst? najdeme jedinou nTLD .icu, která se však postupn? propadá. Pokud bude klesající trend pokra?ovat, tak by p?íští rok mohla z žeb?í?ku vypadnout. Do žeb?í?ku se dostala v Q4 2019, kdy došlo k masivnímu propadu domén .tw (z 6,8M na na 3M).

Co se týká regionální domén (ccTLD), tak jich Verisign eviduje celkem 307 v ko?enové zón?. TOP 10 d?lá 66,2 % ze všech z nich. Nejv?tší nár?st zaznamenala .cn (+0,6M) a .br (+0,2M). Nejv?tší pokles .uk (-1M).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Je registrováno 339,8 milion? domén

Verisign práv? vydal kvartální zprávu o stavu domén. Na konci druhého kvartálu 2018 bylo registrováno tém?? 339,8 domén. Oproti p?edchozímu…

Kvartální zpráva Verisign odhalila, že za první t?i m?síce 2019 p?ibylo 3,1 milion? domén a do ?ela národních domén se dostala ?ína

Za první t?i m?síce tohoto roku narostl po?et registrovaných domén o 3,1 milion?, což je cca 0,9 % nár?st oproti Q1/2018. Byl zaznamenán hlavn?…

Prodané .cz domény 23. – 29. listopadu

Nejdražší prodanou doménou se stala military-land.cz, která se na dAukce vydražila za 1.110 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele…


Komentáře

(nezobrazuje se)