Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

404m.com, 8. února 2019 ve 01:48:49, 6x přečteno
Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

Minulý rok jsem si za?al d?lat takovou menší wiki o doménách. Je sou?ástí 404M a najdete jí zde. Když mám ?as a chybí inspirace na ?lánky pro mé další weby, tak si prost? napíšu n?co o doménách. Ob?as se ?lov?k dozví n?co nového a jindy potrénuje angli?tinu. Znáte to, prost? to chce psát ;)

P?ed pár dny jsme schváln? koukl do GA a Search Console jestli je tam n?jaká návšt?vnost. No popravd? skoro nikdo tam nechodí a to ani na ten „lepší“ obsah. Chcete v?d?t pro??

Zkuste se zamyslet pro? by vlastn? na takové stránky n?kdo m?l z vyhledáva?? p?ijít? To že napíšu o domén? .xyz neznamená p?ece, že tam automaticky budou chodit všichni kdo hledají doménu .xyz. Lidi nezajímá historie domény .xyz. Pot?ebují v?d?t:

Když píšete ?lánek, tak se snažte odpovídat na otázky, které lidé zadávají do vyhledávání ne psát o klí?ových slovech, které mají jen velkou hledanost. Navíc se pak lépe monetizují t?eba p?es vhodný affilaite.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Jak jsem se p?estal bát obsah p?episovat pro dobro ?tená??

Už je to snad 10 let, co jsem za?al d?lat obsahové weby kv?li „p?ilepšení si“. Od za?átku bylo to nejt?žší a nejvzácn?jší obsah. Pokud…


Komentáře

(nezobrazuje se)